Γ. Χατζηθεοδοσίου:  Η εξελικτική διαδικασία της διαμεσολάβησης

[starbox]

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρίσκεται σε χρονική στιγμή πολύ ουσιαστική για το μέλλον της. Μπορεί σήμερα να προχωρήσει δυναμικά, να ανοίξει νέους δρόμους στην δραστηριότητά της και να κερδίσει μια θέση στην σύγχρονη ασφαλιστική αγορά όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις (solvency, και TτΕ).

Το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί σε συνδυασμό με τις όποιες εξελίξεις διέτρεξαν την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλλει στην μετάβαση του επαγγέλματος σε ένα πλαίσιο λειτουργίας σύγχρονο, με άλλες απαιτήσεις, με πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες και κυρίως έντονο ανταγωνισμό. Ο κάθε επαγγελματίας, αξιολογεί αυτά και καθορίζει τις κινήσεις του για την επόμενη ημέρα.

Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις στο εσωτερικό αλλά και την διεθνή αγορά. Η μοναδική επιλογή που έχουμε είναι να πετύχουμε. Και το έχουμε ήδη αποδείξει με την ταχύτητα που ο κλάδος κατάφερε να αφομοιώσει όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όλες τις αλλαγές που η ΤτΕ προώθησε στην αγορά.

Μοναδικό μας, πολύτιμο  εφόδιο το ασφαλιστικό προϊόν. Ενασχολούμαστε με ένα ξεχωριστό προϊόν που είναι το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Ταυτόχρονα προσφέρουμε και υπηρεσίες που αφενός είναι συμβουλευτικές και αφετέρου δίνουν βάρος στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Πρόκειται για μια σύνθετη εργασία, στην οποία η ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει διαπρέψει, έχει δείξει ότι μπορεί και συντελεί διαχρονικά στην ποιοτικότερη διαβίωση των ανθρώπων και λειτουργία των επιχειρήσεων. Χωρίς την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ούτε η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να αναπτυχθεί ως θεσμός και ως προϊόν, ούτε όμως και ο πολίτης να ωφεληθεί. Αυτό είναι το είναι το πλεονέκτημά μας αυτή είναι η δυνατότητά μας αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία μας. Είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας και προωθούμε, υποστηρίζουμε και εξυπηρετούμε τον θεσμό της ασφάλισης. Μπορούμε να προωθήσουμε το θεσμό της ασφάλισης, να εξηγήσουμε τη σημασία της, να λύσουμε κάθε απορία και να υποστηρίξουμε οτιδήποτε περιβάλλει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Είναι φανερό ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί μόνο να βελτιώνεται διαρκώς. Μπορεί να εμπλουτίζεται, να αποκτά νέα μορφή, να εξελίσσεται, να προοδεύει. Προσανατολισμός μας οι καλύτερες, ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσίες.

Και αυτό μας ενδιαφέρει να υποστηρίξουμε. Και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Πιστεύω ότι ένας κύκλος σημαντικών αλλαγών που συντελέσθηκαν την τριετία που πέρασε, έκλεισε. Επήλθαν μεταβολές οδυνηρές για όλους ο κλάδος είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Προχωράμε για την βελτίωση μας και την ενίσχυση της παρουσία μας στην νέα διαμορφούμενη αγορά. Θα δοκιμαστούμε σε νέες συνθήκες. Είναι γνωστό ότι η λειτουργία του κάθε επαγγελματία έχει προϋποθέσεις που αφορούν: συνέργιες, νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο, νομοθετικό πλαίσιο, κανονιστικό πλαίσιο, προσαρμογές στα ευρωπαϊκά δεδομένα λειτουργίας κ.α. . Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαμεσολάβηση οφείλει να είναι εξοπλισμένη με εφόδια που θα συνδράμουν στην ομαλή προσαρμογή και την ανάπτυξη. Η αξία του επαγγέλματος και του κλάδου ευρύτερα, αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο. Και οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι βαδίζουν στον μονόδρομο της προόδου έχοντας μια καθοριστική και αποδεικνυόμενη στο χρόνο υποστήριξη: το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι αρωγός στην μεγάλη αυτή πορεία προς το αύριο. Το ΕΕΑ στηρίζει τα μέλη του, στηρίζει τις προσπάθειες αναβάθμισης τους και φυσικά στηρίζει και κάθε επιλογή της πολιτείας μέσω της οποίας θα διακρίνεται ότι αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης και η συμβολή του επαγγελματία ασφαλιστή.

 

 

Πηγή: Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον “Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2015”, που κυκλοφόρησε με το περιοδικό ΧΡΗΜΑ της Ethos Media

Δείτε εδώ σε ηλεκτρονική μορφή τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*