Λογότυπο ΕΑΕΕ

ΕΑΕΕ: Διαγωνισμός ασφαλιστικής κάλυψης από το ΚΕΘΕΑ

Σε ανακοίνωσή της προς τα μέλη της -ασφαλιστικές εταιρείες- η ΕΑΕΕ ενημερώνει σχετικά με τη προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με σκοπό τη παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη παροχή υπηρεσιών ασφάλισης με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 280.000,0 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Επισημαίνεται ότι, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δαιδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Διαβάστε αναλυτικά τη προκήρυξη εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*