Διαπραγματεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών – γραφείων διαμεσολάβησης

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι διαπραγματεύσεις των ασφαλιστικών ομίλων με ένα σημαντικό αριθμό γραφείων διαμεσολάβησης, τα οποία φέρονται να μην έχουν ακόμη συμφωνήσει στην ανανέωση των συμβάσεών τους με τις εταιρείες που διατηρούν συνεργασία.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν είναι λίγοι οι διαμεσολαβούντες οι οποίοι συνεχίζουν δραστηριοποιούμενοι με συμβάσεις οι οποίες έχουν εκπνεύσει, καθότι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν με τις ασφαλιστικές στην ανανέωσή τους. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις οι συμβάσεις του 2014 μένουν ατύπως σε ισχύ, ωστόσο, όμως, οι διαμεσολαβούντες έσπευσαν να διαπραγματευθούν και τελικά συμφώνησαν για τη ρύθμιση των ανοικτών υπολοίπων τους έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι τα περισσότερα προβλήματα στις ανανεώσεις των συμβάσεων μεταξύ διαμεσολαβούντων – ασφαλιστικών εταιρειών εντοπίζονται κυρίως στα μεγάλα γραφεία της αγοράς και όχι στα μικρά και μικρομεσαία, όπου με αυτά οι εταιρείες φέρονται να έχουν συμφωνήσει για το περιεχόμενο των νέων συμβάσεων.

Όπως εκτιμάται, η δύναμη που κατέχουν τα μεγάλα γραφεία και η υψηλής αξίας παραγωγής που ελέγχουν, τα καθιστά σκληρούς διαπραγματευτές με τις ασφαλιστικές εταιρείες με αποτέλεσμα πολύ δύσκολα να καταλήγουν σε οποιαδήποτε συμφωνία, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις προμήθειες και τους λόγους για τους οποίους καθίσταται δυνατή η καταγγελία μιας σύμβασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*