Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία της AIGAION με τη γερμανική DARAG

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του χαρτοφυλακίου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (ασφαλιστήρια με έναρξη κάλυψης έως 31.12.2010) της AIGAION Ασφαλιστική Α.Ε. στην γερμανική αντασφαλιστική εταιρία DARAG, σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 24/9/2014.

Mε την κίνηση αυτή η AIGAION απαλλάσσεται από την αβεβαιότητα της μελλοντικής εξέλιξης των αποζημιώσεων προηγούμενων ετών και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται από την οδηγία Solvency II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*