Στα τέλη του 2016 θα εφαρμοστεί ο κανονισμός της ΕΕ για τα επενδυτικά προιόντα

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός που αφορά στα επενδυτικά προιόντα (PRIIPs) και στοχεύει κατά κύριο λόγο στην τυποποίηση της πληροφορίας που λαμβάνει ο καταναλωτής και την ενίσχυση της διαφάνειας σε σύνθετα προϊόντα.

Ο Κανονισμός, που θα τεθεί σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2014 και θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη στα τέλη του 2016, αφορά τα έγγραφα βασικών πληροφοριών επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προιόντων βασιζόμενων στην ασφάλιση των PRIIPs.

Τον κανονισμό μπορείτε να δείτε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*