Η αβεβαιότητα πλήττει τις ασφάλειες

[starbox]

Διστακτικοί εμφανίζονται οι καταναλωτές στην αγορά ασφαλιστικών συμβολαίων, με μικρή εξαίρεση τα συμβόλαια Υγείας. Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός και επιτείνεται και από παράγοντες όπως η πολιτική αστάθεια, η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και γενικά τις ρευστές και ασαφείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική πραγματικότητα.

Η πώληση συμβολαίων, πραγματοποιείται μέσα από ισχυρές προσπάθειες των ασφαλιστών να κάμψουν τις οικονομικές κυρίως φοβίες και να πείσουν τους καταναλωτές ότι η ασφάλισή τους, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, αποτελεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα.
Το περιβάλλον που επικρατεί στην ασφαλιστική αγορά σαφώς και διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή καθώς η πώληση ασφαλειών όπως προαναφέρθηκε σχετίζεται με παραμέτρους οικονομικούς. Βασικοί «δείκτες» που επηρεάζουν
είναι η ανεργία, η αποβιομηχάνιση, η κοινωνική και οικονομική διάθρωση του πληθυσμού, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η τοπική επιχειρηματικότητα και άλλοι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντιπροσωπευτικό δείγμα αστικής περιοχής και με πληρότητα ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι η συμπρωτεύουσα. Το IW μίλησε με τον επιθεωρητή πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Δημήτρη Αναστασίου. Όπως μας ανάφερε υπάρχει ανάπτυξη της ασφάλισης, γίνονται επαφές, και ενημέρωση αλλά η αγορά συμβολαίου από την πλευρά του καταναλωτή δε γίνεται εύκολα. Οι δυνητικοί πελάτες, συζητούν, επαναρωτούν, ξανασκέπτονται και τελικά μπορεί να γίνουν δύο τρεις ή και περισσότερες συναντήσεις με τον ίδιο άνθρωπο για ενημέρωση, και από αυτές κάποιες θα αποδώσουν ενώ οι υπόλοιπες θα καταλήξουν άκαρπές και θα μείνουν στα χαρτιά….
Στοιχείο της ασφαλιστικής καθημερινότητας επισημαίνει ο κ. Αναστασίου είναι η αναβλητικότητα των πελατών στην προσέγγιση της ασφάλισης. Και αυτό βέβαια είναι αναγνωρίσιμο στην συμπεριφορά των ελλήνων να αναβάλουν κάτι το οποίο γνωρίζουν ότι είναι προς όφελός τους αλλά παράλληλα εκτιμούν ότι μπορεί να «πάει και για αργότερα». Ωστόσο το φαινόμενο της αναβλητικότητας, συνεχίζει ο κ. Αναστασίου, δείχνει να εντείνεται από το Σεπτέμβριο έως και σήμερα και αποδίδεται στις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών που απορροφούν μέρος του εισοδήματός τους.
Αναφορικά με την πολιτική και οικονομική «ρευστότητα» και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή στην καθημερινότητα ο κ. Αναστασίου, μέσα από την εμπειρία του, αναφέρει ότι οι πολίτες επηρεάζονται και τελικά παραμένουν στάσιμοι και δεν λαμβάνουν εύκολα αποφάσεις όσο βιώνουν συνθήκες αβεβαιότητας.
Ευκαιρίες ασφαλιστικής ανάπτυξης εντοπίζονται κατά τον κ. Αναστασίου στα νοσοκομειακά προγράμματα τα οποία αναζητούνται από τους καταναλωτές και φυσικά βρίσκουν αντίκρισμα στα ασφαλιστικά προγράμματα της ΕΘΝΙΚΗΣ. Μάλιστα οι πωλήσεις σε τέτοια προγράμματα είναι σημαντικές και ξεπερνούν ακόμα και το 70% των συνολικών πωλήσεων.

Επίσης κατά την τάση της εποχής τονίζει ο κ. Αναστασίου ο τομέας της σύνταξης είναι ένα πεδίο ανάπτυξης εργασιών όπου η Εθνική έχει την δική της ολοκληρωμένη πρόταση και κερδίζει ολοένα και περισσότερους πολίτες που μεριμνούν για την συνταξιοδοτική τους περίοδο.

Τέλος αναφορικά με τον κλάδο αυτοκινήτου ο κ. Αναστασίου αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, καταγράφεται μια προσωρινή αναστάτωση από πρακτικές που δεν βοηθούν την αγορά αλλά τελικά οι καταναλωτές αναγνωρίζουν της ποιότητα τόσο στα συμβόλαια όσο και στην παροχή υπηρεσιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*