Ταυτότητες για τα μέλη του δημιούργησε ο ΣΑΔΧ

Ταυτότητες δημιούργησε για τα μέλη του ο ΣΑΔΧ, προτρέποντας το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να προτιμά ασφαλιστές που διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εξυπηρετούν σωστά και με συνέπεια τις ασφαλιστικές τους ανάγκες.

Οι ταυτότητες φέρουν την φωτογραφία του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, την ένδειξη Μέλος του ΣΑΔΧ και στην πίσω όψη το κείμενο:

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ιδρύθηκε με σκοπό να προασπίσει τον ασφαλιστικό θεσμό, να διεκδικεί τα δικαιώματα των μελών του, καθώς και να συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό.
Το αναγραφόμενο μέλος είναι εγγεγραμμένο στο Επιμελητήριο Χανίων και πληροί τις προϋποθέσεις για να σας προτείνει καλύψεις για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος «με αυτή την ενέργεια προστατεύουμε και το καταναλωτικό κοινό από αθέμιτες πρακτικές μη πιστοποιημένων ασφαλιστών, που προσπαθούν να εκμαιεύσουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν ορισμένοι καλόπιστοι συνομιλητές.

Οι ταυτότητες θα παραληφθούν από τα μέλη του συλλόγου στην 4η Γενική Συνέλευση της 3ης Δεκεμβρίου 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*