ΠΣΣΑΣ: Το 58 % της παραγωγής στις ατομικές ασφαλίσεις προέρχεται από το Agency System

Στη σημασία του Agency System και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων στις ασφαλιστικές εργασίες και την παραγωγή των εταιρειών αναφέρεται ο ΠΣΣΑΣ με αφορμή στοιχεία της ΕΑΕΕ, που δείχνει ότι στον κλάδο ζωής το 46% της παραγωγής προέρχεται από το agency και στιος ατομικές ασφαλίσεις το 58%.

Η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:

Με ενδιαφέρον διαβάσαμε στον κλαδικό τύπο μελέτη της ΕΑΕΕ για την παραγωγή στον κλάδο ζωής, ανά δίκτυο διανομής.

Θα θέλαμε καταρχήν να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εκπόνηση και δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Άλλωστε αποτελούσε σημαντικό έλλειμμα της Αγοράς μας η καταγραφή των σχετικών στοιχείων, όταν στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά η ετήσια δημόσια αναφορά ανάλογων στοιχείων, αποτελεί πρακτική ετών.

Τα στοιχεία της έρευνας αποτελούν περίτρανη απόδειξη της διαχρονικής συνεισφοράς στην ασφαλιστική βιομηχανία του μοντέλου Agency System, του μοντέλου δηλαδή που βασικός του πυλώνας είναι ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Η σωστή επιλογή νέων επαγγελματιών, η διαχρονική εκπαίδευσή τους και η εποπτεία τους αποτελούν απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη του επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή αλλά και για την εν γένει ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης.

Παρότι η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι 46 % περίπου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζωής προέρχεται από το Agency , μελετώντας τα στοιχεία στις ατομικές ασφαλίσεις περιοδικών καταβολών (οι οποίες αποτελούν το 75 % του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζωής) , θα διαπιστώσουμε ότι το 58 % προέρχεται από το Agency System ενώ μόλις το 30 % από τα εναλλακτικά δίκτυα (Bancassurance και Direct)

Ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί ότι το Agency System έχει τροφοδοτήσει μέχρι σήμερα όλα τα δίκτυα διανομής με Συντονιστές που υλοποιούν την φιλοσοφία του, Ασφαλιστικούς Συμβούλους αλλά και διοικητικά στελέχη. Επίσης τα συγκεκριμένα αποτελέσματα καταγράφονται παρά την συρρίκνωση που έχει υποστεί το Agency System τα τελευταία χρόνια τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε επένδυση πόρων εξαιτίας κυρίως πρακτικών των ασφαλιστικών εταιριών.

Τα συμπεράσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και ελπίζουμε να αξιολογηθούν σωστά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό στην υπό διαμόρφωση νέα Ασφαλιστική Αγορά.

Ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων οφείλει, και θα το πράξει ακόμα πιο δυναμικά στο μέλλον, να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας μας δίνοντας έμφαση στην δημιουργία επαγγελματιών Ασφαλιστικών Συμβούλων που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες απαιτήσεις και προοπτικές της αγοράς μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*