Σχέδια κοινών στόχων για Ergo – ATE

Έως το τέλος του 2015 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση δια απορρόφησης της ΑΤΕ Ασφαλιστική από την Ergο Ασφαλιστική. Για το μεσοδιάστημα οι διοικήσεις των δύο εταιρειών έχουν θέσει τρεις βασικούς στόχους.

Πρώτος το πώς δεν θα χαθεί καμία από τις δυνάμεις του εταιρικού δικτύου της ΑΤΕ Ασφαλιστική, δεύτερος το πώς θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό τυχόν απώλειες από το δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών και τρίτος το πώς οι δύο εταιρείες σε δεύτερο χρόνο θα αρχίσουν να «κουμπώνουν» σταδιακά τα προϊόντα τους και, βέβαια, τα δίκτυα πωλήσεων.

Ήδη, πάντως, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα του ομίλου, με την προοπτική ενδυνάμωσης της παρουσίας του στον τομέα των Γενικών Ασφαλειών όπου υπάρχει δράση μέσω και των δύο δικτύων, αλλά και της επιτυχημένης ενσωμάτωσης στο μηχανισμό της Ergo του δικτύου Ζωής – Υγείας της ΑΤΕ, όπου, για το γερμανικό όμιλο δεν υφίσταται προηγούμενη εμπειρία.

Για την ΑΤΕ Ασφαλιστική η μετεξέλιξη των προγραμμάτων κλάδων Υγείας και Ζώης δεν σταματά λόγω της συγχώνευσης. Το δίκτυο θα τροφοδοτείται με νέα προϊόντα ανεξάρτητα από τις διεργασίες ανασυγκρότησης των δομών του ομίλου και στο πλαίσιο αυτό ήδη δρομολογούνται νέες υπηρεσίες.

Όσο για τον ενιαίο ισολογισμό, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι θα έχει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*