Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη»

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην προώθηση της καινοτομίας και εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ξεκινά το εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη».

Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε ανθρώπους με υποσχόμενες επιχειρηματικές ιδέες που επιθυμούν να τις υλοποιήσουν αλλά έχουν ανάγκη από εμπεριστατωμένη και πρακτική καθοδήγηση.

Για την πραγματική συνεισφορά του Πανεπιστημίου στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, ο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) εξασφάλισε τη την υποστήριξη της Λέσχης Επιχειρηματικότητας αλλά και την πολύτιμη χορηγία τεσσάρων κορυφαίων επιχειρήσεων της Ελληνικής οικονομίας (Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια). Έτσι, το κόστος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος επωμίζονται κατά κύριο λόγο οι χορηγοί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν 100 εκπαιδευτικές ώρες στοχευμένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και έμπειρα στελέχη της αγοράς με μία συμβολική συμμετοχή ύψους 250 €.

Βασικές ενότητες αυτού του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τους υποσχόμενους επιχειρηματίες είναι η Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, η Επιχειρηματική Στρατηγική και Καινοτομία, τα Οικονομικά της Επιχείρησης, οι Επενδύσεις και η Χρηματοδότηση, το Μάρκετινγκ και οι Πωλήσεις, η Δημιουργία Επιχείρησης, οι Πηγές Χρηματοδότησης και η Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Μετά το πέρας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν προσεκτικά δημιουργήσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο και θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην Πράξη» από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: http://epefa.econ.uoa.gr, ή να τηλεφωνούν στο 210 368 9460.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*