Νέα ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για τις ασφαλιστικές

[starbox] Γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες που όμως η πρόθεση τους είναι να επιφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τον καταναλωτή θα επιφέρει κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου εγγράφου στα επενδυτικά προιόντα.

Βασική στόχευση του ευρωπαϊκού οργάνου είναι να τυποποιήσει τις βασικές πληροφορίες για σύνθετα προιόντα του χρηματοοικονομικού χώρου, ώστε να ενισχύσει τη διαφάνεια για τον καταναλωτή και να του δώσει τη δυνατότητα να συγκρίνει προϊόντα και να αντιληφθεί πως ακριβώς λειτουργεί το πρόγραμμα το οποίο αγοράζει.

Οι προδιαγραφές που θα μπουν στα έντυπα των επενδυτικών προϊόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμένεται να δημοσιευτούν τον Οκτώβρη, με την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών των αρμόδιων αρχών. Στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Συντάξεων EIOPA, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών επεξεργάζεται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν.

Σε εγκύκλιο της η ΕΑΕΕ αναφέρει πως τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα αφορούν στην παρουσίαση των πληροφοριών του Key Information Document, τη μεθοδολογία για την παρουσίαση του κινδύνου και για τον υπολογισμό του κόστους, δείκτες επικινδυνότητας, στους όρους και τη συχνότητα αναθεώρησης του εγγράφου βασικών πληροφοριών και σε on line εργαλεία υπολογισμού του κόστους.

Πάντως οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν σε όποια αλλαγή τελικά γίνει, καθώς θα πρέπει να εφαρμόσουν τον κανονισμό 24μηνες μετά από την ανακοίνωσή του.

One comment

  1. Η Προστασία του Καταναλωτή ο οποίος πληρώνει και συντηρεί το σύστημα, είναι θεμελιώδες αξίωμα στο οποίο στοχεύουν τα διάφορα νομοθετήματα γύρω από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο σύγχρονο Έλληνα – Ευρωπαίο Καταναλωτή. Κατά συνέπεια, οι όποιες σχετικές Οδηγίες που συμβάλλουν στη διαφάνεια, ποιότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με θετικό πνεύμα ως θεσμικά μέτρα εκσυγχρονισμού και προόδου ακόμη και όταν συνδέονται με κάποια χρήσιμη γραφειοκρατία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*