32 δις οι ανασφάλιστες ζημίες από φυσικές καταστροφές στο πρώτο εξάμηνο του 2014

Στα 22 δις δολάρια ανήλθαν οι ασφαλισμένες απώλειες από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα το πρώτο εξάμηνο του 2014 σύμφωνα με το Impact Forecasting της Aon Benfield.

Περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών ζημιών που υπέστησαν κοινωνίες και επιχειρήσεις ήταν ανασφάλιστες, καθώς η συνολική οικονομική απώλεια έφτασε τα 54 δις, ωστόσο θετικό είναι ότι σαν αναλογία με τις ανασφάλιστες απώλειες με βάση τις ζημιές του 2013 κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα.

Θυμίζουμε ότι το χρόνο που πέρασε από τα περίπου 95 δις δολάρια οικονομικές ζημίες μόνο τα 27 δις δολάρια ήταν ασφαλισμένα.

Περίπου το 55% των ασφαλισμένων ζημιών σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 23% στην Ευρώπη, και το 19% στην Ασία.

Όπως αναφέρει η έκθεση περίπου το 39% των παγκόσμιων οικονομικών απωλειών που σημειώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καλύφθηκαν από ιδιωτικά κεφάλαια ή κρατικές επιχορηγήσεις, γεγονός που καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ζημιών σημειώθηκαν σε περιοχές με υψηλή ασφαλιστική διείσδυση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*