Δ. Χριστοδουλιάς: Η αγορά χρειάζεται ανθρώπους με ήθος και αρχές

Στη δημιουργία νέας βάσης στη σχέση πελάτη, διαμεσολαβούντα και εταιρείας αναφέρθηκε στο Insurance Conference 2014 ο κ. Δ. Χριστοδουλιάς, Γενικός Διευθυντής και αντιπρόεδρος της Δύναμις Ασφαλιστική, ο οποίος τόνισε ότι ο ρόλος των διαμεσολαβούντων είναι καθοριστικός στην εξέλιξη και τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Ο διαμεσολαβούντας σήμερα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ήθος και αρχές. Αυτό είναι το πρότυπο του σωστού επαγγελματία που θα προάγει τον ασφαλιστικό πολιτισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*