Βελτίωση στην κερδοφορία των τραπεζών βλέπει η Deutsche Bank

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού τομέα θα βελτιωθεί σημαντικά κατά τα επόμενα έτη.

Προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 11% ετησίως έως το 2018, ενώ προβλέπει το κόστος λειτουργίας να μειωθεί κατά 10% το 2014 και 11% το 2015.

Στα 4 ευρώ τοποθετεί την τιμή-στόχο της Εθνικής η Deutsche Bank (κορυφαία επιλογή της), στα 0,90 ευρώ της Alpha Bank και στα 2,40 ευρώ της Πειραιώς, με τη σύσταση “buy”.

Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ελκυστικές σύμφωνα με την NBG Sec η οποία δίνει σύσταση “outperform” για τις Alpha Bank, Εurobank και Πειραιώς.

Ταυτόχρονα αυξάνει την τιμή-στόχο στα 0,89 ευρώ για την Alpha Bank, στα 2,15 ευρώ για την Πειραιώς και στα 0,41 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο για τη Eurobank.

Προτιμώμενη επιλογή της NBG Securities αποτελεί η Alpha Bank.

Φθηνές χαρακτηρίζει τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και θέτει σύσταση “buy” για όλες τις τραπεζικές μετοχές που καλύπτει.

Η χρηματιστηριακή διαβλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου για τους τίτλους, δίνοντας τιμή-στόχο στο 1,1 ευρώ για την Alpha, στα 2,5 ευρώ για την Πειραιώς και στα 3,4 ευρώ για την Εθνική.

Επίσης, ξεκινά εκ νέου κάλυψη για τη Eurobank, θέτοντας τιμή-στόχο στο 0,55 ευρώ.