ΟΤΕ: Στα 167,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 167,5 εκ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το α’ τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών τα κέρδη α’ τριμήνου κατέγραψαν αύξηση κατά 5%. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι επηρεάστηκαν θετικά από το έκτακτο μετά φόρων κεφαλαιακό κέρδος της τάξεως των 65,7εκ. από την πώληση της Hellas Sat, ενώ σημειώνεται πως το α’ τρίμηνο του 2012 ο ΟΤΕ είχε καταγράψει ένα μετά φόρων κεφαλαιακό κέρδος ύψους 211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής στην Telekom Serbia

Σε αυτό το πλαίσιο σε σχέση με το α’ τρίμηνο της περυσινής χρονιάς τα κέρδη του εξεταζόμενου διαστήματος παρουσιάζουν πτώση 45,6%. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα διαμορφώθηκαν στο α’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς στα 1,045 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,4% σε σχέση με τα 1,18 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. 

Οι προσαρμοσμένες Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 261 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7%. Παράλληλα, καταγράφηκε περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού σε 1,7 φορές το ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA παρέμεινε σταθερό στο 35,4%. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων αποσβέσεων και προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης) ήταν μειωμένα κατά 10,6%, χάρη στη μείωση κόστους μισθοδοσίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*