Παράταση προθεσμιών για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος γνωστοποιεί ότι με τον πολύ πρόσφατο νόμο 5113/2024, με τον οποίο ως γνωστόν ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκίνητων, προβλέφθηκε η παράταση των ισχυουσών προθεσμιών για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων από τους υπόχρεους πόθεν έσχες. Οι σχετικές διατάξεις εντοπίζονται στο άρθρο 68 του εν λόγω νόμου.

Ειδικότερα, το άρθρο 68 ορίζει, κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων από το ν. 5026/2023 (άρθρα 18 και 23) τα εξής:

− οι αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 30ή.9.2024, καθώς και οι ετήσιες δηλώσεις των ετών 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023) υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5026/2023 (Α` 45) μέχρι και την 31η.12.2024,

− οι αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 και οι ετήσιες δηλώσεις του έτους 2023 (χρήση 2022) για τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 5026/2023, δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα (π.χ. μέλη της Κυβέρνησης, αρχηγούς κομμάτων), οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ή υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 3213/2003, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής (άρθρο 21 του ν. 5026/2023- υπό ανάπτυξη σύστημα διαλειτουργικότητας e-pothen), θεωρούνται ισχυρές χωρίς να απαλλάσσονται τα ως άνω πρόσωπα από την υποχρέωση υποβολής αρχικής και ετήσιας δήλωσης για το ίδιο διάστημα και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 5026/2023.

Η ως άνω εξαιρετική ρύθμιση ισχύει μόνο για τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα. Αντίθετα, όσον αφορά στους λοιπούς υπόχρεους, ο νόμος ορίζει ότι οι αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023, δηλώσεις των ετών 2023 και 2024, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ή υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 3213/2003, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής, θεωρούνται ισχυρές και οι υπόχρεοι αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 5026/2023.

Θυμίζουμε ότι η ΕΑΕΕ μαζί με άλλους φορείς εκπροσώπησης του χρηματοπιστωτικού τομέα συμμετέχουν στο έργο του Υπουργείου Επικρατείας, το οποίο «τρέχει» σε συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της ΤτΕ, για την ανάπτυξη της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαλειτουργικότητας e-pothen.