Βραβεύσεις Εταίρων Πανόρμου 50 ετών στην αγορά

της Ελενας Ερμείδου

Σε 11 εταίρους απέδωσε φόρο τιμής ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ, σε μία απέρριτη, σημειολογική  εσπερίδα που διοργάνωσε στο μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη στην περιοχή της Ακρόπολης, γιορτάζοντας, παράλληλα και τα 8 χρόνια από την ίδρυση του.

Βραβεύσεις επιχειρηματιών που διένυσαν πάνω από 50 χρόνια στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και συνεχίζουν, δίνοντας την σκυτάλη στην επόμενη γενεά.

Οι 11 βραβευθέντες εταίροι του Πανόρμου είναι οι:

Ο. & Α. ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕ

WE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΡΟΥΛΙΑ

KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY SA

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΙΚΟΣ & ΦΑΝΗΣ ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΣ – HGS

 

Που εστιάζει ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ

Σκοπός του ΠΑΝΟΡΜΟΥ είναι η εμπορικές συνεργασίες επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης όλων των ιδιοτήτων με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  τους σε νέες και υπάρχουσες αγορές.

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ εστιάζει σε τρεις πυλώνες: Στην κερδοφορία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον άνθρωπο.

Σημειώνεται, ότι ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ μετά την ψήφιση του Νόμου 4583/2018 που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων διαθέτει άδειες του Ασφαλιστικού Πράκτορα και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝ. ΠΕ” 2022-2025 αποτελείται από τους κ.κ. :

Κλήμη Δημαρχιάδη Πρόεδρος

Κωνσταντίνο Λάμπρου Αντιπρόεδρο

Αγγελική Φυλακτού Γενική Διευθύντρια

Βαγγέλη Μπίρη Υπεύθυνο Οικονομικών

ΦώτηςΠουλή Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων