Η Generali επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη σε λειτουργικά αποτελέσματα και καθαρά κέρδη

  • Αύξηση μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα € 42,2 δισ. (+3,6%). Ισχυρή ανάπτυξη παρουσιάζεται στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+10,6%). Οι εισροές στον κλάδο Ζωής παραμένουν αποκλειστικά επικεντρωμένες σε προγράμματα προστασίας και σε επενδυτικά προϊόντα unit-linked, κάτι που είναι απολύτως συνεπές με την στρατηγική του Ομίλου
  • Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα ξεπέρασαν τα € 3,7 δισ. (+28,0%), χάρις στην ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ ο κλάδος Ζωής παρέμεινε σταθερός. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων ανήλθε στο 91,6% (-5,4 π.μ.) ενώ το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,81% (+0,31 π.μ.) 
  • Ισχυρή αύξηση προσαρμοσμένου καθαρού αποτελέσματος2 στα € 2.330 εκατ. (+60,9%)
  • Εξαιρετικά σταθερή κεφαλαιακή θέση, με το Δείκτη Φερεγγυότητας στο 228% (221% FY2022), χάρη στην ισχυρή συμβολή από την ομαλοποιημένη παραγωγή κεφαλαίου

Ο CEO του Ομίλου Generali, κ. Phillipe Donnet δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023 συνεχίζουν να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας «Lifetime Partner 24: Driving Growth» και να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η Generali είναι ολοένα και πιο κερδοφόρα, διαφοροποιημένη και ανθεκτική, με ισχυρή οικονομική θέση. Έχοντας φτάσει στα μισά αυτής της αναπτυξιακής διαδρομής, σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι έχουμε διανύσει ήδη μεγάλη απόσταση και βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας. Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνουμε ότι ο Όμιλος διαθέτει τη σωστή οργάνωση προκειμένου να πλοηγηθεί σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι πρόσφατες εξαγορές της Liberty Seguros και της Conning, πρόκειται να μας βοηθήσουν να εδραιώσουμε περεταίρω την ηγετική θέση μας στον ασφαλιστικό τομέα της Ευρώπης, να ενισχύσουμε την παγκόσμια πλατφόρμα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων μας και να ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο τον Όμιλό μας. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν χάρις στις προσπάθειες όλων των συναδέλφων και των συνεργατών μας και αντιπροσωπεύουν με τρόπο σαφή τα ασφαλή θεμέλια που έχουν τεθεί για τη συνέχιση της επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία δημιουργούν πρόσθετη αξία για όλους τους εταίρους μας».

Σύνοψη Βασικών Μεγεθών (1)
30/06/2023 30/06/2022 (2) Διαφοροποίηση (2)
Σύνολο μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)  42.237  40.458  3,6% 
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)  3.721  2.907  28,0% 
Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής  1.813  1.879  -3,5% 
Έσοδα Ασφάλιστρων Γενικών Ασφαλίσεων   1.853  998  85,7% 
Λειτουργικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Κεφαλαίων  και Περιουσίας 498  491  1,3% 
Λειτουργικά Αποτελέσματα Εταιρείας Χαρτοφυλακίου και Λοιπών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων    -125 -149 -16,4%
Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  -318 -311  2,2% 
Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)  5,81%  5,50%  0,31 π.μ. 
Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)  91,6%  97,0%  -5,4 π.μ. 
Προσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα (3) (€ εκ.) 2.330 1.448 60,9%
Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.)  2.243  864 α.σ.
Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή (3) (€)  1,51  0,92  64,6% 
Μετοχικό κεφάλαιο (4) (€ εκ.)  26.693  26.650  0,2% 
Περιθώριο Κερδοφορίας Συμβολαίων (4) (€ εκ.)  32.095  31.025  3,4% 
Σύνολο κεφαλαίων υπό διαχείριση (€ εκ.) 631.034 615.185 2,6%
Δείκτης Φερεγγυότητας II (%)  228%  221%  7 π.μ. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*