Στην πράσινη ενέργεια επενδύει η Allianz

Η Allianz Capital Partners, επενδύει στην πράσινη ενέργεια και συγκεκριμένα σε έργα πράσινης αμμωνίας. Ο όμιλος υπέγραψε deal για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στη νορβηγική εταιρεία ανάπτυξης έργων Fuella AS (“Fuella”).

Πρόκεται για ανεξάρτητο προγραμματιστή έργων εμπορικής κλίμακας πράσινου υδρογόνου και πράσινης αμμωνίας στον οποίο η Allianz θα παράσχει χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι να στηρίξει τον αγωγό έργου της Εταιρείας προς την εκτέλεση και για την επιτάχυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσα στο προσυμφωνημένο πλαίσιο, η Allianz θα μπορεί να επενδύσει στον αγωγό έργων της Fuella.

Η Fuella βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, πρωτοστατώντας στην ανάπτυξη εμπορικής κλίμακας εργοστασίων παραγωγής πράσινης αμμωνίας, διευκολύνοντας τη στροφή προς καύσιμα χωρίς εκπομπές ρύπων στη Νορβηγία και όχι μόνο. Η αμμωνία ξεχωρίζει ως παράγωγο υδρογόνου λόγω της σχετικά υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς της, των ευνοϊκών ιδιοτήτων καύσης, των βολικών χαρακτηριστικών αποθήκευσης στην καθιερωμένη υποδομής και αγοράς της. Συγκεκριμένα, η παραγωγή πράσινης αμμωνίας βασίζεται αποκλειστικά στον αέρα, το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που την κάνει να παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Η Fuella στοχεύει να αναπτύξει μια σειρά από έργα πράσινης αμμωνίας, αξιοποιώντας μια κλιμακωτή τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει την αναπαραγωγή σε μελλοντικές προσπάθειες, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομικά αποδοτική παραγωγή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*