Alpha: Έναρξη απορρόφησης της «Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις»

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η “Alpha Services and Holdings”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης της Alpha Services and Holdings και της κατά 100% Θυγατρικής της «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη») με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και εγκρίθηκε το σχετικό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 31η Δεκεμβρίου 2022 ορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»).

Δυνάμει της Συγχώνευσης θα συντελεστεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθούν κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της οριστικής σύμβασης Συγχώνευσης συντελείται η Συγχώνευση και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.

(β) Η Απορροφώμενη λύεται αυτοδίκαια, χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση, και παύει να υπάρχει.

(γ) Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.

(δ) Οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται και εκδίδεται για τον σκοπό αυτό ειδική απόφαση ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Alpha Services and Holdings θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*