ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Τακτικών Εκπαιδεύσεων για το 2023, το οποίο περιλαμβάνει προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις (webinars) μέσω της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MINETTA EDU. 

Σε σχετική εγκύκλιο που εστάλει στο δίκτυο των συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων, οι οποίες καλύπτουν τα παρακάτω γνωστικά πεδία:

– Υποστήριξη & Οργάνωση γραφείου 

– Ψηφιακά εργαλεία ΜΙΝΕΤΤΑ 

– Προγράμματα Κλάδου Αυτοκινήτου

– Προγράμματα Γενικών Κλάδων

– Προγράμματα Κλάδου Ατυχημάτων / Ασθενειών

Συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια του έτους, θα διεξάγονται και έκτακτα Σεμινάρια, Εκπαιδεύσεις και Workshops με θεματολογία προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες των συνεργατών και θα υλοποιούνται, κατά περίπτωση, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Επιπρόσθετα, για ένα ακόμη έτος, η ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχει σε συνεργάτες της, χωρίς οικονομική συμμετοχή από πλευράς τους, τα υποχρεωτικά Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης Διαμεσολαβούντων (Εκπαιδευτικοί Τομείς Α’ & Β’).

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αναγνωρίζει την σημασία της ολοκληρωμένης, ποιοτικής εκπαίδευσης του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και αναζητά διαρκώς τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ώστε να συνδράμει στην κατάρτισή του, ενισχύοντάς τον στην προσπάθεια επίτευξης βελτιωμένων ποιοτικών και παραγωγικών στόχων.