Στο 2,63% η συμμετοχή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο ΑΕΠ το 2021

Ενισχυμένος αναδείχθηκε ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης το 2021, παρά τη δύσκολη συγκυρία που επέφερε η covid-19. Σύμφωνα με την ετήσια στατιστική έκθεση της ΕΑΕΕ “Η ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα το 2021” το εξεταζόμενο έτος σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 9,3% σε σχέση με το 2020. Οι ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε €2,37 δισ. αυξημένες κατά 13,8%, σε σχέση με το 2020 και οι ασφαλίσεις Ζημιών ανήλθαν σε €2,40 δισ., αυξημένες κατά 5,2% σε σχέση με το 2020.

Ως προς την  συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας ήταν  2,63%. Το ποσοστό των επενδύσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 9,56% σημειώνοντας ήπια κάμψη σε σχέση με το 2020 (10.1%)

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 20,8 δις ευρώμε τις επενδύσεις να καταλαμβάνουν το 83,5% αυτού αγγίζοντας τα 17,4 δις ευρώ. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις έφθασαν τα 13,3 δις ευρώ και αποτέλεσαν το 63,9% του παθητικού.

Η ελληνική έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*