Νέα ανακοίνωση της ΤτΕ για το deal ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ-ΑLLIANZ

Στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος αναρτήθηκε η ανακοίνωση με θέμα : Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη ΑΕΓΑ» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΑΕ».

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται κοινή ανακοίνωση των ανωνύμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» και «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» προς «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», συνεπεία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 24 Απριλίου 2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankogreece.gr .

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Μπορεί να διαβάσετε την πλήρη ανακοίνωση εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*