Η Optima πρώτη και στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Στην κορυφή για το 2022 το Optima Greek balanced

Ως κορυφαίο μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) για το 2022, αναδείχθηκε το Optima Greek balanced, της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρικής της Optima bank χάρη στην καλύτερη απόδοση που πέτυχε, ανάμεσα στα 45 αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας(*).

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, υιοθετώντας τον προσανατολισμό της τράπεζας για την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας και στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης σειράς επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύστησε στο επενδυτικό κοινό το Α/Κ Optima Greek balanced μικτό εσωτερικού τον Απρίλιο του 2021.

Το συγκεκριμένο Α/Κ έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς.

Πλεονέκτημα του Optima Greek balanced είναι η ευελιξία της επενδυτικής στρατηγικής που μπορεί να ακολουθεί, διαμορφώνοντας τα επενδυτικά ποσοστά κατανομής περιουσιακών στοιχείων ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η διαφοροποίησή του βρίσκεται στο ότι είναι το πρώτο Α/Κ, το οποίο διανείμει όλα τα μερίσματα μετοχών, κουπόνια ομολόγων αλλά και κέρδη, κάθε χρόνο στους επενδυτές του.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ  Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά:

Περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*