Interlife, κτίριο

Ιnterlife: Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για το 9μηνο

Aύξηση εγγργραμμένων ασφαλίστρων κατέγραψε το 9μηνο η Interlife Ασφαλιστική, σε ποσοστό 10,83%, ήτοι 61,58 εκατ. €. Την αντίστοιχη περίοδο του 2021 η παραγωγή ανήλθε σε 55,56 εκατ. €.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 14,55 εκατ. € έναντι κερδών 13,22 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,28 εκατ. € έναντι 13,45 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2021. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, συνεπώς τα Κέρδη προ Φόρων συμπίπτουν με το ΕΒΙΤ.

Tο σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα 267,10 εκατ. € έναντι 273,82 εκατ. € την 31/12/2021. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρίας ανήλθε σε 146 άτομα, έναντι 140 την 30/09/2021.

Ο δείκτης SCR στις 30/09/2022 ανήλθε στο 160,68% έναντι 169,41% στις 31/12/2021 ενώ ο δείκτης MCR ανήλθε στο 642,73% στις 30/09/2022 έναντι 677,64% στις 31/12/2021.

Όσον αφορά το γ’ τρίμηνο :

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 20,84 εκατ. € έναντι 18,73 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,22%.

Tα κέρδη προ φόρων του γ’ τριμήνου 2022 ανήλθαν στα 0,95 εκατ. € έναντι 0,11 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η κατάσταση θα διατηρηθεί ως έχει μέχρι το τέλος της χρήσης 2022. Οι επιπτώσεις στα θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας οφείλονται κυρίως στην αστάθεια των χρηματαγορών που επηρεάζει σημαντικά τις αποτιμήσεις των κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και εν μέρει στην αύξηση του κόστους αποζημιώσεων λόγω του πληθωρισμού. Επιπτώσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό από την ίδρυσή της έως σήμερα. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές κεφαλαίων πλην των ιδίων κεφαλαίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*