Δ. Μέξη, Europ Assistance: Η ανταπόκριση του πελατολογίου δικαιολογεί την εξέλιξη του παραδοσιακού μοντέλου ασφάλισης

Η Εurop Assistance συμβαδίζει με τις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, δημιουργεί υπηρεσίες με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.  Μιλώντας στο iw η κ. Διονυσία Μέξη, Sales Manager, Europ Assistance Greece, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον κλάδο αυτοκινήτου και οδικής βοήθειας με την είσοδο των νέων τεχνολογιών, της ηλεκτροκίνησης κ.ο.κ. 

Της Διονυσίας Μέξη, Sales Manager, Europ Assistance Greece

Μετά τη λήξη της «περιόδου ακινησίας», λόγω της πανδημίας, και την τάση μείωσης των τιμολογίων στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου, ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει την αύξηση της κυκλοφορίας και των ατυχημάτων σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος των ασφαλιστικών απαιτήσεων και αποζημιώσεων. 

Επειδή ο πληθωρισμός πιθανότητα δεν θα υποχωρήσει άμεσα, οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με το χάσμα που δημιουργείται ανάμεσα στην αύξηση του λειτουργικού (τεχνικού) κόστους και την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων. 

Μετά από μια μακρά περίοδο συνεχών εκπτώσεων στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου, για διάφορους λόγους κάθε φορά, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον κίνδυνο έκθεσης ως προς το τεχνικό αποτέλεσμά τους και την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε απολύτως ανεκτά πλαίσια για ένα καταναλωτικό κοινό του οποίου μεγάλο μέρος έχει ήδη ταλαιπωρηθεί από την πανδημία και συνεχίζει σήμερα να πλήττεται από τις πληθωριστικές πιέσεις. 

Δημιουργούμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες βοήθειας, προσαρμοσμένες αμιγώς στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο συνδυασμός των παραμέτρων αυτών δικαιολογεί τη μόλις πρόσφατη συγκρατημένα αυξητική τάση στις τιμές των ασφαλίστρων στον κλάδο αυτοκινήτου. 

Στις εταιρείες βοηθείας η αύξηση του πληθωρισμού επηρεάζει κόστη μεγίστης βαρύτητας που συνδέονται με τις επιχειρησιακές τους δομές, οπότε η προσπάθειά όλων εστιάζεται στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πληθωρισμού και τιμολόγησης των προϊόντων.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στη διάθεση του ασφαλισμένου

Παρά τη δυσκολία της παρούσας συγκυρίας και παρά το γεγονός ότι η Europ Assistance έχει ήδη διανύσει τουλάχιστον μία διετία συνεχών επενδύσεων για την αναβάθμιση των υποδομών της και τη στήριξη του επιχειρηματικού της πλάνου, συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής εντάσσεται η νέα υπηρεσία απομακρυσμένης καταγραφής δήλωσης ατυχήματος, Remote Assistance, χωρίς αναμονή μετάβασης υπεύθυνου συνεργάτη στο σημείο του ατυχήματος, αλλά με την άμεση και λεπτομερή καθοδήγηση του ασφαλισμένου από το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της Europ Assistance. 

Επίσης, η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής αναγγελίας ζημιάς, δημιουργίας φακέλου και ανάθεσης σε όχημα βοηθείας χωρίς τηλεφωνική κλήση από τον ασφαλισμένο συμβάλλει στην τάχιστη σύνδεση του ασφαλισμένου με το κέντρο βοήθειας της Europ Assistance και επισπεύδει τον χρόνο ανάθεσης και μετάβασης στο σημείο του συμβάντος. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναπτύσσεται συνεχώς με νέες, καινοτόμες εφαρμογές, που συνδέονται τόσο με την καθοδήγηση και εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου τη στιγμή που βρίσκεται σε μια στρεσογόνο κατάσταση όσο και με την ανάγκη της ασφαλιστικής να ενημερώνεται άμεσα και με ακρίβεια για τα δεδομένα του περιστατικού. 

Η νέα εφαρμογή εντοπισμού του σημείου του ατυχήματος με απόλυτη ακρίβεια, Share Location, η εφαρμογή Live Tracking, η οποία θέτει στη διάθεση του ασφαλισμένου το στίγμα της διαδρομής του οχήματος βοηθείας και τον ακριβή χρόνο άφιξής του, η ηλεκτρονική φιλική δήλωση, οι web service υποδομές αλλά και το νέο serverless λογισμικό που υποστηρίζει τις παραπάνω εφαρμογές και εξασφαλίζει μια απόλυτα ασφαλή business continuous επιλογή, αποτελούν παραδείγματα της συνεχώς εξελισσόμενης διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας μας. 

Η Europ Assistance διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που αφορούν στην άμεση επέμβαση, λόγω άξαφνου και απρόβλεπτου περιστατικού, παρέχει όμως και υπηρεσίες που βοηθούν τον ασφαλισμένο στην καθημερινότητά του. Μία από αυτές είναι η υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης του οχήματος σε σημείο επισκευής και, αντίστροφα, η παραλαβή από το συνεργείο και παράδοση στον ιδιοκτήτη μετά την ολοκλήρωση της επισκευής. 

Πρόκειται για την υπηρεσία Pick up & Drop, που κερδίζει τις εντυπώσεις των πελατών μας, εφόσον υποστηρίζεται από ένα πλήρες λογισμικό σύστημα και μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης. 

Η ανταπόκριση του πελατολογίου μας στα αναβαθμισμένα προϊόντα και στις νέες υπηρεσίες μας επιβεβαιώνει και δικαιολογεί την τάση της διαφοροποίησης και εξέλιξης του παραδοσιακού μοντέλου ασφάλισης σε μια νέα φιλοσοφία, η οποία υποδεικνύει την ανάπτυξη ευρύτερων καλύψεων παροχής υπηρεσιών, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό μοντέλο της απλής αποζημίωσης. 

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μη συμβαδίσουμε με τις νέες ασφαλιστικές απαιτήσεις που δημιουργεί η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες βοήθειας προσαρμοσμένες αμιγώς στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ηλεκτρικών οχημάτων, η αγορά των οποίων κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.