Μανώλης Χαραλάμπης και Μάρκος Ροντογιάννης ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το Ασφαλιστικό Συγκρότημα Εταιρειών Μανώλη Χαραλάμπη επένδυσε στην  πρακτορειακή εταιρεία IONIOS NEW AGENCY A.E. του Μάρκου Ροντογιάννη.

O Μανώλης Χαραλάμπης ανακοινώνει ότι στις 22/06/2022, προχώρησε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρείας «IONIOS NEW AGENCY A.E.» 

Με την εξαγορά αυτή, το Συγκρότημα Εταιριών των Μανώλη Χαραλάμπη και ο Μάρκος Ροντογιάννης, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης, εισάγοντας καινοτόμες λύσεις προς όφελος των συνεργατών τους και του ασφαλιστικού κοινού.

Παράλληλα αξιοποιούνται τεχνογνωσίες και τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζουν και βοηθούν τους ασφαλιστικούς συνεργάτες να αναπτυχθούν, να μετασχηματισθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. 

Χαιρετίζοντας τη νέα συνεργασία, εκ μέρους του Συγκροτήματος Εταιρειών, ο κ. Μανώλης Χαραλάμπης, δήλωσε: 

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με την επένδυσή μας στην ΙΟΝΙΟΣ NEW AGENCY του Μάρκου Ροντογιάννη, ενός διακεκριμένου στελέχους στον ασφαλιστικό χώρο με ήθος και μεγάλη εμπειρία. Η πρωτοβουλία αυτή θέτει τις βάσεις για την εκκίνηση μιας συνεργασίας, που παρέχει άφθονες ευκαιρίες για δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των εταιρειών μας, ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για το ανθρώπινο δυναμικό των δικτύων πωλήσεων».

«Η απόφασή μας στην επιλογή στρατηγικού επενδυτή ήταν αποτέλεσμα της μακρόχρονης σχέσης με το Μανώλη Χαραλάμπη και την εξαιρετική παρουσία του στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι. Αποτελεί για εμάς την ιδανική λύση με το επαγγελματικό του ήθος, την οργανωτικότητα και τις εξειδικευμένες γνώσεις του. Ο συνδυασμός των δικτύων μας θα δημιουργήσει ένα ποιοτικό πλαίσιο συνεργασίας και παράγοντα μακροπρόθεσμης αξίας για τους συνεργάτες και πελάτες μας», πρόσθεσε ο κ. Μάρκος Ροντογιάννης για την IONIOS NEW AGENCY A.E..