Generali: Διατηρεί τις καλύψεις- αλλάζει όλα τα παλιά προγράμματα AXA, με δικά της

Η Generali δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να να διατηρήσει τις καλύψεις των ασφαλισμένων στην πρώην AXA καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η μετάπτωση προγραμμάτων της εταιρίας σε αντίστοιχα προγράμματα της Generali. Την αφορμή δίνουν οι ανανεώσεις των συμβολαίων και σταδιακά το πέρασμά τους σε προγράμματα της Generali ξεκίνησε και θα συνεχίσει.

Ξεκίνησε δηλαδή με τα προγράμματα στα φωτοβολταϊκά, θα συνεχίσει με τις ανανεώσεις στα αυτοκίνητα και μετά παίρνουν σειρά τα ασφαλιστήρια σκαφών και μεταφορών, περιουσίας, Αστικής Ευθύνης και Υγείας, Προσωπικού και Ομαδικού Ατυχήματος και Κατοικίας.

Όπως προκύπτει μάλιστα από εσωτερική εγκύκλιο της Generali, η οδηγία είναι να διατηρηθεί το εύρος των καλύψεων, με αντίστοιχα προγράμματα της Generali. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα προκύπτουν παράπλευρες βελτιώσεις όπως στα προγράμματα για τα φωτοβολταϊκά που οι ασφαλισμένοι γλιτώνουν αρκετή γραφειοκρατία, μες την έκδοση ενιαίου ασφαλιστηρίου. για περιουσία, βλάβες και απώλειες κερδών.

Σε εγκύκλιο της Generali προς τους συνεργάτες της όλων των δικτύων της με θέμα ” Μετάπτωση Προγραμμάτων Ασφάλισης πρώην ΑΧΑ σε Προγράμματα Ασφάλισης της Generali”, η εταιρία δίνει τις εξής οδηγίες στους συνεργάτες της:

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδιασμού της Εταιρίας μας για την ομαλή μετάβασή της σε ένα ενιαίο μοντέλο λειτουργίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή το πλάνο μετάπτωσης των προγραμμάτων της πρώην ΑΧΑ Ασφαλιστικής σε αντίστοιχα προγράμματα της Generali.

Η μετάπτωση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από τις ανανεώσεις Σεπτεμβρίου για τα προϊόντα Φωτοβολταϊκών, Κατά Παντός Έργων Τέχνης και Maxi Home, διατηρώντας το ίδιο εύρος κάλυψης που απολάμβαναν οι ασφαλισμένοι της πρώην ΑΧΑ.

Ειδικά για τα ασφαλιστήρια των Φωτοβολταϊκών, βελτιώνεται σημαντικά ο τρόπος διαχείρισής τους καθώς πλέον εκδίδεται ένα ενιαίο ασφαλιστήριο με τμήματα περιουσίας, μηχανικών βλαβών και απώλειας κερδών, αντί των τριών διαφορετικών ασφαλιστηρίων που λάμβαναν οι ασφαλισμένοι μας μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί η μετάπτωση των προγραμμάτων ασφάλισης του κλάδου Αυτοκινήτου (ατομικά και στόλοι) με έναρξη τις ανανεώσεις Δεκεμβρίου ενώ από το νέο έτος, θα ξεκινήσει η μετάπτωση των παρακάτω προγραμμάτων με τη σειρά που αναφέρονται:

Σκαφών και Μεταφορών

Περιουσίας (συμβόλαια επιχειρήσεων ανεξαρτήτου κεφαλαίου και συμβόλαια κατοικιών εκτός πακέτου)

Αστικής Ευθύνης (συμπεριλαμβάνεται η μετάπτωση του προγράμματος Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών που θα πραγματοποιηθεί στο αντίστοιχο προϊόν της Generali Hellas)

Υγείας (Mediσυν 3, Mediσυν 3 Ειδικό, Mediσυν Care)

Προσωπικού και Ομαδικού Ατυχήματος

Κατοικίας (run-off προγράμματα: Κατοικία Βασικό, Κατοικία, Κατοικία σε αξία Καινουργούς, Κατοικία Plus, Home4all Comfort, Home4all Basic, Home4all Premium)

Μετάπτωση Προγραμμάτων Ασφάλισης Αυτοκινήτου Ατομικά ασφαλιστήρια:

Οι ασφαλισμένοι μας, κατά την επόμενη ανανέωση του προγράμματός τους, και χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους, θα ενταχθούν αυτόματα σε προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali κατ΄αντιστοιχία του επιπέδου κάλυψης που είχαν επιλέξει στο προηγούμενο πρόγραμμα που διατηρούσαν.

Παρακάτω, αναφέρουμε αναλυτικά το σχήμα μετάπτωσης των προγραμμάτων για τα ασφαλιστήρια Ε.Ι.Χ.:

Flexi Classic & Εξασφάλιση Classic σε Speed On 1

Flexi Extra & Εξασφάλιση Extra σε Speed On 2

Flexi Premium & Εξασφάλιση Premium σε Speed On 3

Διευκρινίσεις:

Τα ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ που δεν εντάσσονται στις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες καθώς και τα ασφαλιστήρια οχημάτων λοιπών χρήσεων, θα ενταχθούν σε αντίστοιχο πρόγραμμα ασφάλισης της Generali κατ’ αντιστοιχία του επιπέδου κάλυψης που είχε αρχικά επιλεγεί.

Η μετάπτωση των αμιγώς ψηφιακών προγραμμάτων ασφάλισης Flexi Simple/ Balance/ Simple Plus και Balance Plus, θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη φάση και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για την έναρξη της διαδικασίας αυτής.

Ασφαλιστήρια στόλων:

Τα ασφαλιστήρια στόλων θα ενταχθούν σε αντίστοιχο πρόγραμμα ασφάλισης της Generali κατ’ αντιστοιχία του επιπέδου κάλυψης που είχε αρχικά επιλεγεί και οι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μεμονωμένα ασφαλιστήρια ανά όχημα.

Πότε θα ξεκινήσει η μετάπτωση;

Η μετάπτωση των προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου ξεκινάει από τις ανανεώσεις Δεκεμβρίου 2022.

Πώς θα ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι μας;

Οι ασφαλισμένοι μας, κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους, μαζί με την προσφορά ασφάλισης στα προγράμματα της Generali, η οποία περιέχει και το ειδοποιητήριο πληρωμής, θα λάβουν ενημερωτική επιστολή, όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι τροποποιήσεις που προκύπτουν στις παροχές και καλύψεις του προγράμματός τους κατά τη μετάπτωση.

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν την εξόφληση των ασφαλιστηρίων τους μέσω τις διαδικασίας Print&Pay, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να λάβουν έγκαιρα όλα τα παραπάνω έντυπα και να ενημερωθούν σχετικά.

Πώς θα υποστηρίξουμε το έργο σας στο πλαίσιο των νέων αλλαγών;

Με στόχο να διασφαλίσουμε την ομαλή συνέχιση των εργασιών σας και τη βέλτιστη κατανόησή σας για τα νέα δεδομένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εντός του Οκτωβρίου, πρόκειται να διεξαχθούν ενημερωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερώσεις για όλους τους κλάδους σύμφωνα με το πλάνο μετάπτωσης.

Ζητούμενο σε αυτόν τον νέο σχεδιασμό είναι να θέσουμε τις κατάλληλες βάσεις ώστε να απευθυνόμαστε σε ένα κοινό πελατολόγιο ως ένας ενιαίος και δυναμικός ασφαλιστικός οργανισμός πάντα με στόχο να αποτελούμε για τους ασφαλισμένους μας αλλά και τους συνεργάτες μας έναν αξιόπιστο Lifetime Partner.

Την εγκύκλιο υπογράφουν: Παναγιώτης Βασιλόπουλος Chief Insurance Officer και Γιώργος Ζερβουδάκης Chief Sales Officer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*