Η πολυεθνική εταιρεία με τη σταθερή ελληνική διοίκηση

Διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 33 ετών 

Η Ατλαντική Ένωση, με προσφορά στην ασφαλιστική αγορά για πάνω από μισό αιώνα, κατάφερε να είναι ουσιαστικά η μοναδική πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα μας που ελέγχεται μετοχικά από Έλληνες. Οδηγείται σταθερά από ελληνική διοίκηση, με αποτέλεσμα οι στρατηγικές αποφάσεις να λαμβάνονται στην Ελλάδα από ανθρώπους που έχουν παράδοση 94 χρόνων παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά. 

Η ευρωπαϊκή της τεχνογνωσία, η διοικητική σταθερότητα και οι στρατηγικές της επιλογές της επέτρεψαν να αναδεικνύεται επί σειρά ετών ως πρώτη ασφαλιστική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων και ζωής στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας που διαθέτει (280,2% με αποτελέσματα 31 Δεκεμβρίου 2021) συγκρίνεται μόνο με τους σχετικούς δείκτες των πλέον αναπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών ενώ παράλληλα διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 33 ετών και αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της. 

Αναδεικνύεται επί σειρά ετών πρώτη ασφαλιστική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων & ζωής στην Ελλάδα

Αν και στο παρελθόν είδαν το φως της δημοσιότητας, ακόμα και στα social media, κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με την αναφορά των Δεικτών Φερεγγυότητας (π.χ. λιμνάζοντα κεφάλαια κ.ά.), μάλλον δεν έχει γίνει σαφής στη συλλογική συνείδηση η διαχρονική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένων και η αναγκαιότητα οικονομικής θωράκισης της πρώτης για μελλοντικές απαιτήσεις από επερχόμενους κινδύνους. 

Οι Κοινοτικές Οδηγίες σειράς Solvency –και ιδιαίτερα η δεύτερη από αυτές που με τον Ν. 4364/2016 προσάρμοσε την ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου– κατάφεραν να βελτιώσουν κατά πολύ την οικονομική εικόνα των ασφαλιστικών εταιρειών. Η Ατλαντική Ένωση, όχι μόνο τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά από την ίδρυσή της, έχει φροντίσει ώστε να είναι πανέτοιμη για την αντιμετώπιση κάθε κύματος κρίσης, οικονομικής, ενεργειακής, γεωπολιτικής ή άλλης. 

Ελπίζουμε, για το καλό της ανθρωπότητας, όλα αυτά τα θέματα να βρουν γρήγορα βιώσιμη λύση με τους κατάλληλους χειρισμούς από τους ιθύνοντες. Παράλληλα, ως ασφαλιστικός κλάδος, πρέπει να θωρακιζόμαστε συνεχώς ώστε να είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τα συμφέροντα των ασφαλισμένων πελατών μας. 

Φέτος, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια ισχυρής μετοχικής σχέσης της Ατλαντικής Ένωσης με τον ασφαλιστικό οργανισμό Basler, που αποτελεί μέλος του κορυφαίου ελβετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου Baloise*. 

Η Baloise είχε αρχικά αυτόνομη παρουσία στην Ελλάδα για 70 χρόνια ενώ αποτελεί ένα από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το 1907. Από το 1972 και μετά συνεχίζει την παρουσία της στη χώρα μας αποκλειστικά μέσω της μετοχικής της σύνδεσης με την Ατλαντική Ένωση, μιας σύνδεσης της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει πλέον τον μισό αιώνα. 

Ο Dr. Juerg Schiltknecht, με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ της Basler και μέλους του ΔΣ της Ατλαντικής Ένωσης, στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης τον Ιούλιο 2022 στην Αθήνα, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από τη συνεργασία αυτή, για την οποία δήλωσε ότι «ισχυροποιείται όλο και περισσότερο χρόνο με τον χρόνο». Αναφέρθηκε στη στρατηγική του Ομίλου Baloise, που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, Επικέντρωση, Ανασχεδιασμό, Διαφοροποίηση και Μετασχηματισμό, που χαρακτηρίζουν παράλληλα τις ενέργειες και τις επιδιώξεις της Ατλαντικής Ένωσης. Οι έννοιες αυτές, όπως χαρακτηριστικά κατ’ επανάληψη έχει αναφέρει ο κ. Ιωάννης Λαπατάς, πλειοψηφικός μέτοχος, πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Ατλαντικής Ένωσης, αποτελούν τον κορμό της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της εταιρείας. 

Είμαστε σταθερά επικεντρωμένοι στην ελληνική αγορά, βελτιώνοντας ήδη υπάρχοντα και αναπτύσσοντας νέα ασφαλιστικά προϊόντα, που καλύπτουν τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Ανασχεδιάζουμε με βάση νέα τεχνολογικά εργαλεία σε συνδυασμό με τη διαδραστική και φιλική σχέση που έχουμε αναπτύξει με πελάτες και συνεργάτες. Διαφοροποιούμαστε, αναζητώντας συνεχώς νέες προοπτικές και αγκαλιάζοντας το μέλλον. Μετασχηματιζόμαστε τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο κυρίως στον τρόπο εργασίας, στην ευελιξία και στις σχέσεις μας και στην πλήρη εναρμόνιση με τα ελληνικά και διεθνή χρηματοοικονομικά και νομοθετικά πρότυπα. 

Η Ατλαντική Ένωση «επικαιροποιείται» και δυναμώνει συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα: 

  • Αναπτύσσει και πλαισιώνει με νέα προγράμματα όλους τους κλάδους ασφάλισης, γενικών & ζωής. Κατέχοντας «μικτή» άδεια λειτουργίας από την ίδρυσή της, θεωρείται μία από τις ελάχιστες πλέον εταιρείες που έχουν το δικαίωμα αυτό (η «μικτή» άδεια διατηρείται για πάντα σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία).
  • Διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές ακαδημίες κ.ά., Ταξιδιωτικής Ασφάλισης (μικρής ή ετήσιας διάρκειας, καθώς και ακύρωσης ταξιδιού-cancellation), Ασφάλισης Φοιτητών Εξωτερικού (Erasmus & Erasmus Plus), καθώς και κάλυψης Διακοπής Εργασιών (Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών) για μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Στελεχώνει τους τομείς της τόσο με έμπειρους επαγγελματίες προερχόμενους από την αγορά όσο και με νέους ηλικιακά ανθρώπους, απόφοιτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Διατηρεί διαχρονικά σταθερές διεθνείς συνεργασίες με αντασφαλιστές πρώτης σειράς, οι οποίοι διαθέτουν πολύ υψηλό βαθμό αξιολόγησης από εξειδικευμένους και ονομαστούς διεθνείς οίκους.
  • Εξυπηρετεί πάνω από 400.000 πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις).

Θα πρέπει να τονιστεί με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η Ατλαντική Ένωση, όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζει τη συνεργασία της με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Έχει αναπτύξει σχέσεις αμοιβαία επωφελείς και ανταποδοτικές με ένα ιδιαίτερα μεγάλο και δυναμικό δίκτυο πωλήσεων, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Αναδιαμόρφωσε τον Κανονισμό Κινήτρων, ο οποίος, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο προμηθειών, παρέχει τα οικονομικά εφόδια που χρειάζεται κάθε επαγγελματίας διαμεσολαβητής.
  • Έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης, υλοποιούμενο είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε διαδικτυακά. Με σειρά σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης, με βάση τις απαιτήσεις της ΤτΕ και για τους δύο γνωστικούς τομείς, αλλά και με πληθώρα ανεξάρτητων σεμιναρίων επιμόρφωσης, στηρίζει τις προσπάθειες των συνεργατών της.
  • Έχει δημιουργήσει ένα πλήρες ηλεκτρονικό γραφείο για το δίκτυο συνεργατών, το οποίο είναι διαθέσιμο είτε για υπολογιστές (Atlaweb) είτε για κινητά τηλέφωνα (Atlantiki Enosi Mobile)
  • Στηρίζει την καθημερινότητα των συνεργατών της μέσω ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης των πελατών τους. Αυτό περιλαμβάνει άμεσες και σοβαρές λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης, γρήγορες και αντικειμενικά σωστές αποζημιώσεις και όλα αυτά σε συνδυασμό με συνεχή εξέλιξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασφαλισμένων (π.χ. Atlantiki Assistance).

Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, αλλά κατ’ αναλογία και ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά την «ευλαβική», θα χαρακτηρίζαμε, τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας του Covid-19, την επιτυχημένη προσαρμογή στα νέα δεδομένα της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στήριξη ευπαθών ομάδων (αποστολή υγειονομικού υλικού στους ακρίτες του Έβρου και σε σχολεία της Β. Ελλάδας) και τη συμμετοχή της στην αγορά μηχανήματος μακράς υποστήριξης καρδιάς και πνευμόνων στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» αξίας 130.000 ευρώ, έχει ήδη εντάξει στη στρατηγική της την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης), με στόχο να συμβάλει και αυτή σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

 Με στήριγμα όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά κυρίως με την ψυχή και την καρδιά όλων των ανθρώπων της, η Ατλαντική Ένωση προσβλέπει σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

* Τα κέρδη του ομίλου προσέγγισαν τα 600 εκατ. ελβετικά φράγκα, αυξημένα κατά 35,5% σε σύγκριση με το 2020. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 7,3 δισ. ελβετικά φράγκα, ενισχυμένα κατά 4,5% σε σύγκριση με του προηγούμενου έτους, ενώ το ενεργητικό του υπερβαίνει τα 88,4 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον Δείκτη Φερεγγυότητας, ξεπερνά το 210% (σύμφωνα με τα κριτήρια της Ελβετικής Αρχής) και αξιολογείται με Α+ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Το ΔΣ της Ατλαντικής Ένωσης: Από αριστερά οι κύριοι Σ. Στασινόπουλος, επίτιμος πρόεδρος ΔΣ, εφοπλιστής, βιομήχανος, επενδυτής, J. Schiltknecht, πρόεδρος ΔΣ της Basler Versiherungen, μέλος ΔΣ της Ατλαντικής Ένωσης, Γ. Λαπατάς, πλειοψηφικός μέτοχος, πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος, Β. Μπακούσης, μέτοχος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ, διευθυντής Πωλήσεων και Δικτύου, Ελ. Μπαχαρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Νότης Λαπατάς, μέτοχος, Δ. Καλλιώρας, διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*