Euroins: Ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η μητρική Eurohold το α΄ εξάμηνο 2022

Αποτελέσματα-ρεκόρ ανακοινώνει για το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Eurohold Bulgaria AD, μητρική εταιρεία της “Euroins Ασφαλιστικός Όμιλος” και ένας από τους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς και ενεργειακούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2022, η εταιρεία συμμετοχών τετραπλασίασε σχεδόν τα συνολικά έσοδά της, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ στα 1,62 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδα-ρεκόρ ανήλθαν, επίσης, το EBITDA στα 86 εκατ. ευρώ και η καθαρή κερδοφορία της στα 37 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου είναι αποτέλεσμα των επιδόσεων που σημειώθηκαν στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριότητας, τον ενεργειακό και τον ασφαλιστικό,όπως αποτυπώνεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

  • Η μεγαλύτερη συνεισφορά στα εντυπωσιακά αποτελέσματα της  Eurohold -σε ποσοστό άνω του 50%- προήλθε από τη δραστηριότητά της στον ενεργειακό κλάδο, υπό την επωνυμία Electrohold.

Η εν λόγω δραστηριότητα συνέβαλε, επίσης, σε ποσοστό άνω του 70% στην κερδοφορία της Εταιρείας Συμμετοχών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας και οι συμψηφισμοί των ενδοομιλικών υπολοίπων.

Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του Ομίλου είχε, επίσης, η δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο υπό την επωνυμία Euroins Insurance Group (EIG). Ο όγκος των ασφαλίστρων της EIG ενισχύθηκε κατά 72,7% στα 452,8 εκατ. ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα της Eurohold από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες διπλασιάστηκαν σχεδόν στα 777,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στον ίδιο κλάδο σε 25,4 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο Kiril Boshov, Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurohold, δήλωσε σχετικά:

  • «Με τη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία να βρίσκεται σε εξέλιξη και τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στα υψηλότερα επίπεδα σε βάθος 25ετίας, διανύουμε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για όλους τους κλάδους. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, η Eurohold κατέγραψε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της, συνεχίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
  • Οι επιδόσεις μας ξεπέρασαν τις αρχικές μας εκτιμήσεις.
  • Τα εντυπωσιακά μεγέθη που καταγράψαμε το τελευταίο 1,5 έτος αποδεικνύουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι ακολουθούμε τη σωστή στρατηγική ανάπτυξης.
  • Το επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζουμε, το οποίο στηρίζεται σε δύο άξονες -τον ενεργειακό και τον ασφαλιστικό, αποδεικνύεται ισχυρό ακόμη και στις πιο απαιτητικές  συνθήκες.
  • Τα ισχυρά αποτελέσματα που πετύχαμε το πρώτο εξάμηνο ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να καταγράψουμε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις ακόμη και σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες τους μήνες που έρχονται».     

O CEO της Euroins Ελλάδος Evgeny Ignatov, δήλωσε:

  • «Τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2022 επιβεβαιώνουν την ισχυρή πορεία του Ομίλου και αποτελούν το επιστέγασμα των στρατηγικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια.
  • Η Euroins Greece, ως μέλος της ταχύτατα αναπτυσσόμενης οικογένειας του Ομίλου Eurohold, σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της στην ελληνική αγορά με στόχο τη δυναμική και, πρωτίστως, ανθεκτική ανάπτυξη της δραστηριότητάς της προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των συνεργατών μας».

Ενοποιημένα αποτελέσματα Eurohold το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2022

Έσοδα EBITDA Καθαρά κέρδη
Τομείς H1.2022 H1.2021 Μεταβολή H1.2022 H1.2021 Μεταβολή H1.2022 H1.2021 Μεταβολή
000’EUR σε χιλ. ευρώ % σε χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ % σε χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ %
Ασφάλειες 777.802 4.163 86,8% 28.767 4.672 515,70% 25.474 2.363 978,19%
-δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα 452.807 26.224 72,7%
Ενέργεια 839.201 68.824
Λοιπά 9.784 7.679 285,9% 890 496 79,30% 46 199 -76,86%
Σύνολο θυγατρικών 1.620.040 419.761 285,9% 98.012 5.884 1565,87% 47.639 3.506 1258,79%
Μητρική εταιρεία 1.582 597 165,2% -6.942 -866 -12.342 -6.318
Σύνολο προ συμψηφισμών 1.621.622 420.358 285,8% 91.070 5.018 1714,90% 35.297 -2.812 -1355,39%
Ενδοομιλικοί συμψηφισμοί -22 -1.277 -4.089 1.098 -3.599 1.722 -309,03%
Σύνολο μετά συμψηφισμών 1.619.373 419.081 286,4% 86.980 6.116 1322,26% 31.699 -1.090 -3007,88%
Καθαρά κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες 5.559 -67
Καθαρά κέρδη 37.257 -1.760

Πηγή: Ενοποιημένες καταστάσεις περιόδου

Eurohold Bulgaria AD

Η Eurohold Bulgaria AD είναι ένας κορυφαίος χρηματοοικονομικός και ενεργειακός όμιλοςστην Κεντρική, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Σόφιας και της Μπρατισλάβα. Στη Еurohold ανήκει ο Όμιλος EuroinsInsurance (EIG) AD, ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή. Η EIG παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, αριθμεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια πελάτες σε 13 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζομένους. Το 2021, η Eurohold εξαγόρασε μέσω της 100% ελεγχόμενης θυγατρική της, Eastern European Electric Company, τις θυγατρικές της τσέχικης ενεργειακής εταιρείας CEZ Group στη Βουλγαρία. Οι εν λόγω εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται πλέον υπό την επωνυμία Electrohold, απασχολούν περισσότερους από 3000 εργαζομένους και εξυπηρετούν περισσότερους από 3 εκατ. καταναλωτές στη χώρα.

www.eurohold.bg; www.eig.bg; www.electrohold.bg

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*