ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο απασχόλησης στο 7μηνο

Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 όσο και κατά τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, στο επτάμηνο Ιανουαρίου –Ιουλίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.719.989 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.449.798 (826.364 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 623.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις).Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους ήταν θετικόκατά270.191 θέσεις εργασίας.

Τον Ιούλιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε274.429ενώ οι αποχωρήσεις σε 271.430 (103.370 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 168.060 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουλίου ήταν θετικό κατά 2.999θέσεις εργασίας.

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*