Σήμα για αύξηση ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο

Καθώς τα μέτρα έναντι της πανδημίας αίρονταν σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2021, η κίνηση στους δρόμους αυξάνονταν επίσης σε σημαντικά επίπεδα, αν όχι σε επίπεδα προ COVID-19.

Σε σχέση με το 2020, η χρήση επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε περισσότερο σε σύγκριση με τα ΙΧ των ιδιωτών, μιας και και η τηλεργασία παρέμεινε ως βασική επιλογή για τους εργαζόμενους.

Την ίδια ώρα οι δείκτες των αποζημιώσεων αυξήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία των αγορών πανευρωπαϊκά.

Αυτό αποτυπώνεται σε τελευταίο report της Insurance Europe για το κλάδο αυτοκινήτου, ένας τομέας που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

Όπως αναφέρεται επίσης, σε ορισμένες αγορές, η οικονομική ανάκαμψη ενίσχυσε αύξησε τον αριθμό των νέων ασφαλισμένων οχημάτων, οδηγώντας σε αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων.

Πληθωρισμός – κόστος ανταλλακτικών και πιέσεις

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η άνοδος του πληθωρισμού επηρέασε το κόστος των ανταλλακτικών, των επισκευών και τις σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες πλήττονταν ήδη από διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αυτό άρχισε να αντικατοπτρίζεται σε κάποιο βαθμό στα ασφάλιστρα του 2021 και είναι πιθανό να γίνουν πιο εμφανή τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι διαφορετικοί παράγοντες διέφεραν μεταξύ των χωρών, οδηγώντας σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών, όπως σημειώνει η Insurance Europe.

Συνοπτικά, η επιστροφή στη κανονικότητα, η αύξηση ατυχημάτων και αποζημιώσεων φέρνουν νομοτελειακά τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές προς τα πάνω στο ασφάλιστρο, όπως συστήνει και η Insurance Europe.

insurance europe logo

Στην Ελλάδα, η direct πώληση και η ψηφιοποίηση συγκρατούν τις μεγάλες αυξήσεις στο κλάδο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς τα οποία σημειώνουν ωστόσο πως κάποιες αυξήσεις θα απορροφηθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στους ασφαλισμένους.

Παρά το γεγονός πως ως τώρα οι μεγάλοι όμιλοι με ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και αποθεματικά μπορούσαν να διατηρήσουν τις σταθερές – χαμηλές τιμές στα ασφάλιστρα, πληθαίνουν εκείνοι πως τονίζουν ότι η αναπροσαρμογή στα ασφάλιστρα είναι αναγκαία και απαραίτητη, για να καλυφθεί το κόστος των ζημιών.

Οι ισορροπίες παραμένουν δύσκολες καθώς την ίδια ώρα όμως κανείς δεν θέλει να απωλέσει πελάτες με μια απότομη και αισθητή αύξηση στο ασφάλιστρο.

Ισχνές κρίνονται από πολλούς οι αυξήσεις που έχουν γίνει ως τώρα στην αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή έντονων οικονομικών πιέσεων και νοικοκυριά – επιχειρήσεις, απόρροια της μειούμενης αγοραστικής δύναμης: Μία συνθήκη, δηλαδή, κατά την οποία οι τόσο οι αυξήσεις στα κόστη είναι δεδομένες όσο και η οικονομική δυστοκία σε καταναλωτές – ασφαλισμένους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*