Αστική Ευθύνη αυτοκινήτου έναντι τρίτων: Προσαρμοστήκαμε με τη κοινοτική οδηγία

Μέχρι πρότινος η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που δεν είχαν προσαρμόσει τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τη κοινοτική οδηγία, απειλούμενη μάλιστα με κυρώσεις. Ο λόγος για την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων έναντι τρίτων.

Τώρα με τη σχετική προσθήκη στην ελληνική νομοθεσία (Ν.4949/2022), δεν εξαιρείται της αποζημίωσης  επιβάτης ακόμη και αν είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, όπως ορίζονταν  στις εξαιρέσεις, ως μη τρίτα πρόσωπα, στο άρθρο 7 του ΠΔ 237/1986. Έτσι πλέον μόνο ο οδηγός του οχήματος είναι στις εξαιρέσεις ως μη τρίτο πρόσωπο.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*