Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγχώνευσης αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες “The Standard Club Ltd”, “The North of England Protecting and Indemnity Association Limited” και “The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδρίασε σήμερα σε τμήμα και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην συγχώνευση των παραπάνω αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*