Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για την αστική ευθύνη

Η ασφάλεια είναι σημαντική πτυχή της ζωής, που την γνωρίζουμε και την αναζητούμε όλοι. Σίγουρα θα έχεις προνοήσει για την ασφάλεια τη δική σου, της οικογένειας και της περιουσίας σου, είτε είναι για θέματα υγείας, ή για απρόοπτα όπως κλοπές, φυσικές καταστροφές, κλπ.

Όμως ζούμε σε κοινωνίες και με άλλους ανθρώπους, και η ασφάλεια συχνά δεν αφορά μόνο εμάς και τα κοντινά μας πρόσωπα, καθώς η ζωή είναι απρόβλεπτη και γεμάτη απρόοπτα. Υπάρχει η περίπτωση στο πλαίσιο του επαγγέλματος ή άλλων δραστηριοτήτων να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί σε βάρος άλλων ατόμων. Εδώ παίζει ρόλο η αστική ευθύνη.

Μπορεί να έχεις ακούσει τον όρο “αστική ευθύνη”, όμως γνωρίζεις τι ακριβώς σημαίνει και γιατί σε αφορά; Ας δούμε λίγες λεπτομέρειες.

Τι είναι η αστική ευθύνη

Μπορεί να έχεις προσέξει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναφέρεται ο όρος αστική ευθύνη και η φράση “κάλυψη για ζημιά προς τρίτους”. Αυτός ο νομικός όρος ουσιαστικά σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος προκαλέσει σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε κάποιον τρίτο (λόγω λάθους ή παράλειψης), υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Για παράδειγμα, σκέψου ότι μπορεί να προξενήσεις κάποια ζημιά σε ατύχημα με το αυτοκίνητο, ή αν είσαι επαγγελματίας, κάποιος πελάτης μπορεί να σκοντάψει και να χτυπήσει στο κατάστημά σου. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ενδεχόμενα που μπορεί να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις στην καθημερινή ζωή ή κατά την άσκηση του επαγγέλματος, και γι’αυτό έχει τόση σημασία η αστική ευθύνη, καθώς αποτελεί ασπίδα ενάντια σε αυτά τα απρόοπτα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική από τον νόμο (π.χ. για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτου), αλλά γενικά διαχωρίζεται σε πέντε βασικές κατηγορίες. Ας τις δούμε:

1. Αστική Ευθύνη για ατύχημα με το αυτοκίνητο

Αυτή είναι η πιο κοινή κάλυψη, καθώς είναι υποχρεωτική για τους κατόχους αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο στην ουσία σε καλύπτει απέναντι σε τρίτους σε περίπτωση που προκαλέσεις σωματική βλάβη ή υλική ζημιά.

2. Προσωπική ή/και οικογενειακή αστική ευθύνη

Αυτή η κατηγορία αφορά στην ιδιωτική ζωή και περιλαμβάνει ευθύνες που προκύπτουν από τις πράξεις των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Για παράδειγμα, αν προκύψουν ζημιές από τη χρήση ποδηλάτου ή από το κατοικίδιό σου, ή ακόμα κι από ερασιτεχνική ενασχόληση με κάποιο χόμπι ή άθλημα, ένα τέτοιο συμβόλαιο μπορεί να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.

3. Ευθύνη Μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Επιχειρήσεων

Μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα κατά τη λειτουργία της, που έχουν να κάνουν είτε με την υλικοτεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα που παράγει, το περιβάλλον, ακόμα και τους εργαζόμενούς της. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προνοεί για όλες τις ευθύνες που μπορεί πιθανά να προκύψουν, όπως αυτές που αφορούν στη λειτουργία του χώρου, μέχρι και τις ευθύνες των εργοδοτών.

4. Επαγγελματικές ευθύνες

Αφορά κυρίως στις βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και τις οποίες οφείλει κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, να αποκαταστήσει, σύμφωνα με τον νόμο. Συνήθως οι οικονομικές αξιώσεις τρίτων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές και με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θωρακίζεται κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Έτσι, χώροι όπως γυμναστήρια, εκπαιδευτήρια που έχουν έντονη δραστηριότητα ή ακόμη ιατρεία και μικρά γραφεία μπορούν να έχουν κάλυψη για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από τη λειτουργία των χώρων αυτών.

Επιπλέον, μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος που αφορά υλικές ζημιές σε τρίτους, από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν από την επιχείρηση, αστική ευθύνη εργοδότη ή/ και αστική ευθύνη έργου που προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης, απώλεια ζωής ή και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από την εταιρεία.

 

Περισσότερα στο eurolife.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*