Ασφαλιστικές: Κέρδη, αύξηση ασφαλίστρων και μερίσματα το 2021 – Προσπάθεια να επαναληφθούν και φέτος

Τα αποτελέσματα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών το 2021 και οι προοπτικές για φέτος

Χρονιά ανάκαμψης και αισιοδοξίας ήταν το 2021, τις οποίες άφησε παρακαταθήκη και για φέτος. Όμως η αβεβαιότητα και ο υψηλότατος πληθωρισμός στα καύσιμα που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν χαμηλώσει τις προσδοκίες. Παρ’ όλα αυτά, οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος, με τη στήριξη των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την άνοδο του τουρισμού, διατηρούν την οικονομία σε καλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς.

 Το 2021 έφερε σπουδαίες οικονομικές επιδόσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο, οι οποίες καταγράφονται στα αποτελέσματα των εταιρειών, με την κερδοφορία να αυξάνεται σημαντικά και τους Δείκτες Φερεγγυότητας να υπερβαίνουν με άνεση τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια που επιβάλλουν οι εποπτικοί κανόνες του πλαισίου Solvency II.

 Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες ξεπέρασαν τις προκλήσεις της πανδημίας και μια σειρά από συσσωρευμένες δυσκολίες και καταστροφές, που συνέπεσαν χρονικά σε σύντομο διάστημα. Η έξαρση των φυσικών καταστροφών με σεισμούς και πλημμύρες και, στο τέλος, οι καταστροφικές πυρκαγιές αποτέλεσαν πρόκληση, αλλά δεν εμπόδισαν την άνοδο των κερδών.

 Το 2021 ήταν επίσης ένα κομβικό έτος για τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς χαρακτηρίστηκε από μεγάλες εξαγορές, που άλλαξαν δραστικά την αγορά και δημιούργησαν ένα νέο ανταγωνιστικό τοπίο.

 Έτσι, το 2021, χαρακτηρίστηκε από πολλά διαφορετικά γεγονότα, αλλά έφερε και παραγωγή συνολικών ασφαλίστρων 4,26 δισ. ευρώ, με τον κλάδο ζωής να σημειώνει αύξηση ασφαλίστρων 14,2%. Την άνοδο της παραγωγής στον κλάδο οδήγησαν τα συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, στα οποία η αύξηση ασφαλίστρων έφτασε το 60%.

 Τα ίδια κεφάλαια έφθασαν τα 4,5 δισ. ευρώ και με συνολικές επενδύσεις 17,8 δισ. ευρώ ο ελληνικός ασφαλιστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της χώρας. Παρά τις σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω μεγέθυνσης και ανάπτυξης που διαθέτει, αποτελεί ήδη κομβικό παράγοντα για την ελληνική οικονομία.

 Οι μεγάλες φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή αποτελούν αναμφίβολα πρόκληση, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία για τον κλάδο, ανοίγοντας τομείς που στην Ελλάδα ακόμη παραμένουν εντελώς ανεκμετάλλευτοι και συνεπώς έχουν υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. 

Γενικά, ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η ελληνική παραγωγή αντιστοιχεί μόλις στο 2,7% του ΑΕΠ, έναντι του 7,6% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο το ότι ασφαλιστικοί κολοσσοί του εξωτερικού, με γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών, επενδύουν στην ελληνική αγορά.

Η συγκυρία έφερε προκλήσεις, αλλά οι ασφαλιστικές και η ελληνική οικονομία επιδεικνύουν ισχυρές δυνάμεις.

 Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλιστικές έχουν φέτος να διαχειριστούν ένα δύσκολο μείγμα προκλήσεων, αν και οι ενδείξεις, για την ώρα, δείχνουν ότι ο κλάδος παραμένει ισχυρός. Έτσι, φέτος, οι ασφαλιστικές αντιμετωπίζουν: αυξημένες αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου, πληθωριστικές πιέσεις που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, θέτοντας εμπόδια στην αύξηση της παραγωγής και την επερχόμενη άνοδο των επιτοκίων, που επηρεάζει την αξία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Από την άλλη, οι ασφαλιστικές είναι ειδικευμένες στο ρίσκο και κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τους τρόπους διαφυγής των κινδύνων από πληθωριστικές πιέσεις.

Αποτελέσματα ασφαλιστικών εταιρειών το 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 3,1% το 2021, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 689,6 εκατ. ευρώ, από 669 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 69,3 εκατ. ευρώ, από 85,7 εκατ. ευρώ το 2020. 

 Ωστόσο τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με μεγάλο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, για το οποίο δαπανήθηκαν 21,2 εκατ. ευρώ, χωρίς τα οποία η εικόνα αλλάζει εντελώς. Τα μετά από φόρους κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 52 εκατ. ευρώ, έναντι 68,4 εκατ. ευρώ το 2020.

ΟΜΙΛΟΣ EUROLIFE

Ο Όμιλος Eurolife FFH πέτυχε μεγάλη αύξηση παραγωγής το 2021 (+35%), ξεπερνώντας τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ τα ισοδύναμα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα ξεπέρασαν τα 317 εκατ. ευρώ (+12%). 

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 86,9 εκατ. ευρώ. Οι αποζημιώσεις του 2021 προς πελάτες και ασφαλισμένους έφθασαν τα 381,6 εκατ. ευρώ και αφορούν, αθροιστικά, ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. 

Η εταιρεία έχει υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία αγγίζουν το 180% και το 142% για τις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες, αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου το 2021 έφτασε τα 3,6 δισ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα 702 εκατ. ευρώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η εισηγμένη Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε αύξηση ασφαλίστρων κατά 4,1%, στα 232,5 εκατ. ευρώ, έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση, με 8,2%.

 Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ, έναντι 25 εκατ. το 2020 (+4,3%). Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 245,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 3,7% έναντι του 2020, ενώ πέτυχε ισχυροποίηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων κατά 12,1%, στα 350,8 εκατ. ευρώ. 

Το συνολικό ενεργητικό έφτασε στα 545,6 εκατ. ευρώ, έναντι των 511,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020 (+6,6%), ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 156,3 εκατ. ευρώ, έναντι 154,8 εκατ. ευρώ το 2020 (+1%). 

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) ενισχύθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο να φτάνει τα 434,5 εκατ. ευρώ, από 412,5 εκατ. ευρώ το 2020. 

INTERAMERICAN

H Interamerican σημείωσε αύξηση παραγωγής στα 395,5 εκατ. ευρώ, έναντι 372 εκατ. ευρώ το 2020 (+6,3%), επιτυγχάνοντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία 28,6 εκατ. ευρώ, που είναι η μεγαλύτερη όλων των τελευταίων ετών. 

Καταβλήθηκαν συνολικά σχεδόν 227 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις 400.998 πελατών, ενώ τα ποσοστά φερεγγυότητας φθάνουν το 239% στην εταιρεία ζημιών. Εξαιρουμένων των unit linked προϊόντων, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό 2,1% της αγοράς, εμφανίζοντας 2,4 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της αγοράς στα αμιγώς ασφαλιστικά προϊόντα. 

 Κύριος μοχλός ανάπτυξης της Interamerican ήταν οι γενικές ασφαλίσεις, οι οποίες συμμετείχαν στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά 66%, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τους κλάδους υγείας και ζωής.

INTERLIFE

Η άλλη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρεία του ΧΑ, η Interlife, σημείωσε πέρσι αύξηση παραγωγής από τα 68,2 στα 74,8 εκατ. ευρώ (διεύρυνση μεριδίου αγοράς στους γενικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται) και προ φόρων κερδοφορία 18,12 εκατ. ευρώ (έναντι 19,67 εκατ. το 2020), προερχόμενη κατά 8,97 εκατ. από το ασφαλιστικό αποτέλεσμα και κατά 8,29 εκατ. από έσοδα επενδύσεων.

NN HELLAS

Άνοδο κατά 22% σημείωσαν τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ΝΝ Hellas, που διαμορφώθηκαν στα 827 εκατ. ευρώ, και η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα για πρώτη φορά. 

Επίσης, αύξηση σημείωσαν τόσο τα προ φόρων όσο και τα καθαρά κέρδη το 2021 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, έναντι 16 εκατ. πέρσι, ενώ τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 13 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, πέρσι. Ταυτόχρονα, σε επίπεδα άνω του 200% διαμορφώνονται οι Δείκτες Φερεγγυότητας.

 Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η πλήρης ενοποίηση με την απορρόφηση της MetLife σε όλα τα επίπεδα, με παράλληλα αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Η Ευρώπη Ασφαλιστική πέτυχε, την προηγούμενη χρονιά, αύξηση 22% στο ύψος της παραγωγής της (διαμορφώθηκε στα 12,25 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,43% εκατ. ευρώ, από 1,82 εκατ. (+40%) το 2020. 

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 1,775 εκατ. ευρώ, έναντι 1,30 εκατ. ευρώ το 2020. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα κέρδη της χρήσης του 2021 θα ήταν άνω των 4 εκατ. ευρώ αν δεν είχαν συμβεί οι καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2021, οι οποίες επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. 

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν, στο τέλος του 2021, σε 10,567 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,63% σε σχέση με το τέλος του 2020. Μια αύξηση που οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση του συνόλου του ενεργητικού σε σύγκριση με την αύξηση του συνόλου του παθητικού, όπως αναφέρει στην οικονομική της έκθεση η εταιρεία.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, το 2021, πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην 50ετή ιστορία της. Η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 85 εκατ. ευρώ, από 84,5 εκατ. ευρώ το 2020, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. το 2020. Επίσης, κατέβαλε αποζημιώσεις κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, έχοντας αποθέματα 138,1 εκατ. ευρώ, από 143 εκατ. ευρώ το 2020. 

 Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε 214,2 εκατ. ευρώ, έναντι 202,3 εκατ. ευρώ το 2020, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας να ισχυροποιείται κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. 

Το σύνολο του ενεργητικού της διαμορφώθηκε στα 247 εκατ. ευρώ, έναντι 238 εκατ. ευρώ το 2020, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 91,3 εκατ. ευρώ, έναντι 77,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020. 

 Τέλος, πέτυχε σημαντική αύξηση του ασφαλισμένου στόλου της, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου οχημάτων, ενώ σημείωσε αύξηση 4% στους λοιπούς, κάνοντας την είσοδό της και στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας.

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Μινέττα Ασφαλιστική σημείωσε συνολική παραγωγή 61 εκατ. ευρώ το 2021, με αύξηση παραγωγής σε όλες τις γραμμές λειτουργίας της. Η σημαντικότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στον κλάδο υγείας, στον οποίο το ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 2020 ανήλθε στο 31%, καθώς και στον κλάδο πυρός, με το ποσοστό αύξησης να ξεπερνά το 10%. 

Η Μινέττα έδωσε περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις το περασμένο έτος. Η εταιρεία απολαμβάνει υψηλή διατηρησιμότητα στα συμβόλαια ασφαλισμένων πελατών της σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) προσεγγίζει το 160%.

*αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*