Εξετάσεις πιστοποίησης για ασφαλιστές: Αλλαγές στο πρόγραμμα του 2022 από την ΤτΕ

Ανακοινώνεται ότι άλλαξε η ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων τον μήνα Νοέμβριο 2022 στην Αθήνα (σε 3-4 Δεκεμβρίου αντί 26-27 Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του έτους 2022, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Τόπος

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: sec.certifications@bankofgreece.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*