Αστική Ευθύνη: Αυξάνεται το ενδιαφέρον για καλύψεις από επαγγελματίες – ισχυρή άνοδος στα μεγέθη, τι δείχνουν τα στοιχεία

Με συνεχή ανάπτυξη εξελίσσεται ο κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης όπως αποδεικνύεται από τη σχετική έρευνα την οποία πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Αυξήθηκε κατά 19,8% το πλήθος συμβολαίων του κλάδου το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του συγκεκριμένου κλάδου σημείωσε αύξηση 18,9% έναντι του 2020, και εκτιμάται σε € 123,9 εκατ.

Για τα συγκεκριμένα συμβόλαια η αρχική εκτίμηση των αποζημιώσεων από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ξεπερνά τα € 19 εκατ. επί συνόλου 6.115 ζημιών που δηλώθηκαν, ποσό το οποίο αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τις εύλογες προβλέψεις για την εξέλιξη τόσο των αποζημιώσεων όσο και του πλήθους των ζημιών.

Σχετικά με την κατανομή του πλήθους των ασφαλιστήριων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης, το 52,4% αφορούσε την κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης (ξενοδόχων, κατασκευαστών, βιομηχανικών κινδύνων κ.ά.), το 28,1% την κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης (ιατρών, μηχανικών, δικηγόρων, διαμεσολαβούντων, λογιστών κ.ά.), το 14,5% την εργοδοτική ευθύνη και το 5% λοιπές καλύψεις.

Η σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ είναι διαθέσιμη εδώ.

Δείτε εδώ το infographic με τα βασικά σημεία της έρευνας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ ανέφερε : «Από το 2017 έως και το 2021 η παραγωγή του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης κινείται ανοδικά, γεγονός που αποδεικνύει πως όλο και περισσότεροι επαγγελματίες αναγνωρίζουν τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης των ευθυνών τους. Το γεγονός αυτό είναι αδιαμφισβήτητα θετικό για την πορεία του κλάδου.

Παραμένει, βέβαια, αρκετός δρόμος να διανύσουμε καθώς παραμένει μεγάλο κενό προστασίας σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν αφενός τις ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση των εργασιών τους και το πώς προστατεύονται από την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αφετέρου.».

Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2021 σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν η αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (33,3% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (29,3% αντίστοιχα).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*