Η Allianz δημοσιεύει το Πληροφοριακό Δελτίο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης

Η Allianz SE είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους τη σύναψη ορισμένων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών (“SPAs”) προκειμένου να αποκτήσει το 72% της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων («Ευρωπαϊκή Πίστη»).

Με την λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Allianz SE ανακοινώνει σήμερα την επίσημη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου 1 και την έναρξη της περιόδου αποδοχής για την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ΠΔΠ) για τις υπόλοιπες μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης 2.

Η περίοδος αποδοχής της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2022 και 08:00πμ ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί την 1 η Αυγούστου 2022, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Allianz SE για την ανάπτυξη του δικτύου του, αξιοποιώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*