Τυπικές εγκρίσεις από ΤτΕ για Εθνική και CVC

Την έγκριση της απόκτησης έμμεση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της TτΕ με απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 15/6/2022.

Αναλυτικά:

Εγκρίνεται η απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» σε ποσοστό 90,01% από τις ακόλουθες εταιρείες:

CVC CAPITAL PARTNERS FUND HOLDINGS II LIMITED

CVC MANAGEMENT HOLDINGS II LIMITED

CVC HOLDINGS LIMITED

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ