Προς ολοταχώς με ηλεκτροκίνηση: Τα προβλήματα και οι αυξανόμενες ανάγκες για ασφάλιση

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι διάφορες πρωτοβουλίες σε εγχώριο και κοινοτικό επίπεδο για τη μετάβαση σε μια κυκλική – αειφόρο ανάπτυξη και οικονομία. Αιχμή του δόρατος αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο της μετάβασης σε μορφές βιώσιμης κινητικότητας.

“Παρών” σε όλες αυτές τις εξελίξεις δηλώνει ο ασφαλιστικός κλάδος που καλείται να καλύψει μια σειρά κινδύνων, είτε αφορά τα οχήματα, είτε αφορά υποδομές φόρτισης κλπ.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση ανοίγοντας και νέα αγορά για την ασφάλιση μέσα από ειδικές παροχές και καλύψεις. Αυτό αποδεικνύεται και από τις απαιτήσεις -στόχους-προβλέψεις που υπάρχουν για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο έως και 6,8 εκατομμυρίων δημόσιων σημείων φόρτισης στην ΕΕ έως το 2030.

Την ίδια ώρα, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζουν σταδιακά τα προγράμματα τους στον Κλάδο Αυτοκινήτου με το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προτάσεων.

Υπενθυμίζεται από την άλλη πλευρά πως το νέο πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά” είναι ακόμη πιο γενναιόδωρο μιας και υπολογίζονται κεφάλαια περίπου 75 εκατ. ευρώ για το 2022 και 2023. Αφορά τόσο ιδιώτες, όσο και για επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων. Στον πρώτο κύκλο από τα 42 εκατ. ευρώ απορροφήθηκαν μόνο τα 20 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη εικόνα – στρατηγικοί στόχοι και προβλήματα

Ειδικότερα, στόχος είναι να επέλθει μείωση του CO2 κατά 55% των ρύπων των αυτοκινήτων σύμφωνα με πρόταση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα τα σημεία φόρτισης ανέρχονται σε περίπου 300.000. Συνεπώς μέσα στην 8ετία θα πρέπει να αυξηθεί η προσπάθεια για δημιουργία τόσων επιπλέον σημείων φόρτισης.

Στο επόμενο διάστημα τα κράτη μέλη πρόκειται να πάρουν θέση σχετικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR). Για τον λόγο αυτό η ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), σε συνεργασία με την McKinsey και πολλές άλλες ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ηλεκτροκίνησης, ανέπτυξαν το ευρωπαϊκό γενικό σχέδιο υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο ένα δίκτυο έως και 6,8 εκατομμυρίων δημόσιων σημείων φόρτισης θα απαιτηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030 για να επιτευχθεί η μείωση του CO2 κατά 55% για τους ρύπους των αυτοκινήτων.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 70% όλων των σημείων φόρτισης βρίσκονται σε τέσσερις μόνο χώρες της ΕΕ, με το υπόλοιπο 30% να είναι διάσπαρτο σε 23 χώρες. Δεδομένου ότι οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης ειδικά για φορτηγά είναι πρακτικά ανύπαρκτοι σήμερα, η γρήγορη ανάπτυξη ενός δικτύου φορτιστών το άμεσο μέλλον θεωρείται αδύνατη. Επίσης, η ανάλυση έδειξε ότι το 10% των τοποθεσιών που συχνάζουν τα φορτηγά στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 50% όλων των στάσεων που κάνουν τα φορτηγά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας είναι οι συνεχιζόμενες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτά τα προβλήματα, που ξεκίνησαν κατά την πανδημία του COVID και επιδεινώνονται από το τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον, επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και το κόστος των εξαρτημάτων, με τις τιμές κυριολεκτικά να εκτοξεύονται ψηλά τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς, αυτές οι διαταραχές αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετά χρόνια. Οι υπεύθυνοι που λαμβάνουν αποφάσεις στην ΕΕ οφείλουν να προετοιμάσουν προσεκτικά και να σχεδιάσουν τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι οι πρώτες ύλες που χρειάζονται για τις μπαταρίες προέρχονται σε μεγάλο βαθμό εκτός Ευρώπης», τονίζει ο γενικός διευθυντής της ACEA, Eric-Mark Huitema.

Βάιος Κρόκος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*