Διαγωνισμοί για ακίνητα των Ασπίς Πρόνοια και International Life

Δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές για ακίνητα των Ασπίς Πρόνοια και International Life προκήρυξε ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών.

Ειδικότερα όσον αφορά στην International Life, πρόκειται για την πώληση του ακινήτου:

Συγκρότημα 6 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 7ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 4 του Δήμου Αθηναίωνήτοι:

1)Το υπ’ αρ.11 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 23,35 τ.μ., μικτής επιφάνειας 26,00 τ.μ.
2)Το υπ’ αρ. 12 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 20,25 τ.μ., μικτής επιφάνειας 22,10 τ.μ.
3)Το υπ’ αρ. 13 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 21,95 τμ., μικτής επιφάνειας 23,90 τ.μ.
4)Το υπ’ αρ. 14 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 31,35τ.μ., μικτής επιφάνειας 32,75τ.μ.
5)Το υπ’ αρ. 15 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 28,85 τ.μ., μικτής επιφάνειας 32,10 τ.μ.
6)Το υπ’ αρ. 16 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 21,60 τ.μ., μικτής επιφάνειας 24,95 τ.μ.
Τα ως άνω γραφεία έχουν συνολική καθαρή 147,35 τ.μ. και μικτή 161,80 τ.μ., καθαρή επιφάνεια διαδρόμων 33,64 τ.μ. και μικτή επιφάνεια 38,60 τ.μ., καθαρή επιφάνεια W.C. 6,28 τ.μ. και μικτή επιφάνεια 9,00 τ.μ., ήτοι σύνολο καθαρής επιφάνειας 187,27 τ.μ. και σύνολο μικτής 209,40 τ.μ. Η επιφάνεια των διαδρόμων και των WC έχουν τακτοποιηθεί με το Ν.4495/2017.

Τιμή Εκκίνησης: € 441.000,00. Εγγύηση: €88.200,00

Οσον αφορά στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, ο διαγωνισμός αφορά στην πώληση:

Συγκρότημα 6 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη αρ. 75 του Δήμου Περιστερίου, συνολικής επιφανείας 196,00 τ.μ. και ειδικότερα:
1)Το με στοιχεία Β-2 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 45,50 τ.μ.
2)Το με στοιχεία Β-3 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 23,50 τ.μ.
3)Το με στοιχεία Β-6 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 25,00 τ.μ.
4)Το με στοιχεία Β-1 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 29,50 τ.μ.
5)Το με στοιχεία Β-4 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 28,00 τ.μ.
6)Το με στοιχεία Β-5 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 44,50 τ.μ.

Στις οριζόντιες ιδιοκτησίες έγινε αλλαγή χρήσης από καταστήματα σε γραφεία, έχει ενσωματωθεί σ’ αυτές κοινόχρηστος χώρος 22,68 τ.μ., ο οποίος έχει τακτοποιηθεί με Ν. 4495/2017, έχει τακτοποιηθεί επίσης επιφάνεια 12,42 τ.μ. και έτσι η συνολική επιφάνεια του συγκροτήματος ανέρχεται σε 231,10 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 183.500,00. Εγγύηση: €36.700,00.

Οσον αφορά στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, ο διαγωνισμός αφορά στην πώληση

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

Κατάστημα-γραφείο υπό στοιχεία Κατ. 1, 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 18 του Δήμου Ν. Σμύρνης, επιφανείας 188,45 τ.μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*