Κλιματικός Νόμος: Αποσύρθηκε το άρθρο για την υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων

Έπιασαν τόπο όπως φαίνεται οι αντιδράσεις και τα επιχειρήματα των ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς που ανέδειξαν τα τεχνικά προβλήματα που είχε το άρθρο 23 – για την υποχρεωτική ασφάλιση νέων κτιρίων σε ζώνες υψηλής τρωτότητας – του Κλιματικού Νόμου.

Η αντίθεση της ασφαλιστικής αγοράς στο σχετικό άρθρο εκφράστηκε και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Ύδρας από τον πρόεδρο της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, ο οποίος μίλησε για μια χαμένη ευκαιρία σε τεχνικό επίπεδο, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε για μια χαμένη ευκαιρία σε τεχνικό επίπεδο.

Η Πολιτεία δεν μπορεί να ασφαλίσει το κόσμο, καθώς δεν υπάρχουν τα κεφάλαια, τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου ενώ σημείωσε πως υπάρχει και έλλειμμα τεχνογνωσίας. “Δεν είμαστε εδώ για να αντικαταστήσουμε την κυβέρνηση αλλά να συνεισφέρουμε συμπληρωματικά σε πεδία που δεν είναι της αρμοδιότητας της”, είπε κατά την ομιλία του.

“Πρέπει να συνειδητοποίησουμε τις δυνατότητες και προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς, η κυβέρνηση αυτή είναι υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης. Θετικό που για πρώτη φορά που εισάγεται η υποχρεωτικότητα όμως υπάρχει απογοήτευση που απορρέει από την έλλειψη εφαρμοστικότητας. Αποτελεί μια «μια χαμένη ευκαιρία» σε τεχνικό επίπεδο καθώς έχουν περιορισμένη εμβέλεια”, τόνισε χαρακτηριστικά.

διαβάστε: Αλ. Σαρρηγεωργίου για Κλιματικό Νόμο: Θετική η υποχρεωτικότητα αλλά «χαμένη ευκαιρία» σε τεχνικό επίπεδο

επίσης: Α. Γεωργιάδης από την Ύδρα: Μαζί, με προσεκτικά βήματα προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων

Υπενθυμίζεται πως όλο το διάστημα της διαβούλευσης οι άνθρωποι της αγοράς είχαν αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η ασφάλιση των κτιρίων θα ήταν ανέφικτη (δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον από τις ασφαλιστικές να καλύψουν τους εν λόγω κινδύνους) και ασύμφορη σε επίπεδο κόστους εν τέλει για τους πολίτες – ιδιοκτήτες των κατοικιών.

διαβάστε: Η ΕΑΕΕ για το Κλιματικό Νόμο: Δε συνάδει με την ασφαλιστική επιστήμη – τι προτείνει

Σε άλλες βελτιωτικές αλλαγές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε επίσης δεκτές σχετικές ενστάσεις που είχαν εκφραστεί και απέσυρε την υποχρεωτική εξαίρεση από την αναδάσωση των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, αλλά δεν έχουν κυρωθεί στους δασικούς χάρτες (άρθρο 1)

Τι έλεγε το άρθρο 23

Άρθρο 23 Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

2. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:

α) Σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Η.Π.31822/1542/Ε103/20.7.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας,

β) πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*