ΙΝΤΕRAMERICAN: Έρευνα Ανάλυσης Ουσιαστικότητας στο πλαίσιο της Στρατηγικής & Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρόσκληση σε φίλους και συνεργάτες απευθύνει η INTERAMERICAN, προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα ανάλυσης Ουσιαστικότητας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Στρατηγικής & Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας.

Η INTERAMERICAN θα παρουσιάσει φέτος την ανανεωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, οραματιζόμενη να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον και να προσδώσει αξία στην κοινωνία και τον πλανήτη, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της επένδυσης στην ευημερία των ανθρώπων μας και της ανάπτυξης καινοτόμων και πράσινων λύσεων.

Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των θεμάτων, στα οποία πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειές της, η iNTERAMERICAN διεξάγει την έρευνα Ανάλυση Ουσιαστικότητας, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα, ώστε να δημιουργήσει έναν συνεχή διάλογο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

“Η Ανάλυση Ουσιαστικότητας είναι μια διαδικασία καθορισμού των ESG (Environmental, Social & Governance) θεμάτων με τη μεγαλύτερη σημασία για την Εταιρεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Μέσω του ανοιχτού διαλόγου επιχειρούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών μας, να βελτιώσουμε την απόδοση μας και να θέσουμε ESG στόχους και προτεραιότητες.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI), με στόχο τον προσδιορισμό της επίδρασης που έχει ή θα μπορούσε να έχει η Εταιρεία μας στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα τα οποία προσδιορίζουν και τη συμβολή μας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Θα θέλαμε λοιπόν, να σας παρακαλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα για την ιεράρχηση των πιο ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τη δική σας σχέση και τις αντιλήψεις για την INTERAMERICAN. Η συμμετοχή και τα σχόλιά σας είναι εξαιρετικά σημαντικά για εμάς και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να κατανοήσουμε τους στρατηγικούς πυλώνες, στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η Εταιρεία μας. Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας θα δημοσιευθούν στην επόμενη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της INTERAMERICAN. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν η έκθεση θα είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε μαζί μας στο ακόλουθο email ssr@interamerican.gr

Πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες για την ολοκλήρωση της έρευνας παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο. Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη μέχρι 27/05/2022” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*