Κλιματικός Νόμος: Δίχως αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κλιματικός νόμος, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον τίτλο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», χωρίς ωστόσο να διακρίνονται βελτιώσεις ή αλλαγές στο τομέα που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων.

Τους τελευταίους μήνες υπήρχαν διαβουλεύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη αλλαγών στο ζήτημα αυτό (ζώνες υψηλές τρωτότητας κλπ), χωρίς όμως όπως φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα αρχικά σχέδια.

διαβάστε παλαιότερα δημοσιεύματα για το θέμα αυτό:

Κλιματικός νόμος: Υποχρεωτική ασφάλιση σε όλα τα νέα κτίρια σε ζώνες υψηλής τρωτότητας από το 2025

Φυσικές Καταστροφές: Ενστάσεις ΕΑΔΕ για το σχέδιο νόμου – καταστροφικό για τον κλάδο

ΕΑΕΕ προς Χρ. Σταϊκούρα: Ανεπαρκές και αναχρονιστικό το σχέδιο νόμου για φυσικές καταστροφές

Φυσικές Καταστροφές: Υποχρεωτική ασφάλιση όλων των κατοικιών ζητούν οι ασφαλιστές

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου:

άρθρο 23

Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

2. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:

α) Σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Η.Π.31822/1542/Ε103/20.7.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας,

β) πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

«Με το προτεινόμενο άρθρο, προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των νέων κτιρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, από την 1η Ιανουαρίου 2025, ενώ διευκρινίζεται ότι, ως ζώνες υψηλής τρωτότητας, θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, καθώς και οι περιοχές που βρίσκονται πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών», αναφέρει επίσης η αιτιολογική έκθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*