Κλάδος Αυτοκινήτου: ΕΠΥ, ανταγωνισμός και ασφάλιστρα

Μαίνεται ο σκληρός ανταγωνισμός στην αγορά και ειδικότερα στο κλάδο Αυτοκινήτου εν μέσω ιδιόμορφων συνθηκών για την οικονομία. Οι επιπτώσεις στη καθημερινότητα και στην οικονομία από το πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές αναταράξεις είναι μέρα με τη μέρα πιο εμφανείς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες καταγράφουν τα δεδομένα και τις συνθήκες που επικρατούν και χαράσσουν τη στρατηγική τους στο κλάδο. Είτε με νέες πολιτικές στις πωλήσεις και την τιμολόγηση, τη συνεργασία (ή τη δημιουργία) με πλατφόρμες, είτε στηρίζοντας περαιτέρω τα ανθρώπινα δίκτυα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανταγωνισμού, σταθερό μερίδιο κατέχουν και οι ΕΠΥ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, το μερίδιο αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών με έδρα άλλο κράτος της ΕΕ που λειτουργούν στη χώρα μας ως ΕΠΥ ή με υποκατάστημα κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά:

Στα τέλη του 2020, η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών ανερχόταν σε 987 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 19% του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Όσον αφορά την αγορά των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, εντός του 2021 αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ανήλθε σε 18% (από 17% το 2020), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ.

Αυξημένη η παραγωγή το πρώτο τρίμηνο

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως το πρώτο τρίμηνο του 2022 – παρά τη συνολική πτώση κατά 1,3% στο σύνολο της παραγωγής – ο κλάδος του αυτοκινήτου καταγράφει ανοδικές τάσεις ύστερα από καιρό, απόρροια του αυξημένου στόλου ΙΧ για την ίδια περίοδο και της μερικής ανακοπής – σταθεροποιήσης των τιμών στα ασφάλιστρα, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η παραγωγή στο αυτοκίνητο τη περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος κινήθηκε ανοδικά κατά 1,6% με 184,1 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως για το μήνα Μάρτιο (σε σχέση με το Μάρτιο του 2021) καταγράφεται άνοδος στη παραγωγή κατά 3%.

Κατά τα άλλα, οι πληθωριστικές πιέσεις που οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις στο κόστος επισκευής και κατά συνέπεια στις αποζημιώσεις οδηγούν στην αναστροφή της τάσης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, σημαντικά είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν από το β’ τρίμηνο ώστε να παγιωθεί έμπρακτα η εν λόγω τάση, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, μιας και οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν ρευστές.

Βάιος Κρόκος 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*