Συναλλαγές με κάρτες: Μικρή κάμψη στις απάτες, στο διαδίκτυο η πλειονότητα των περιστατικών

Στα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών το 2021 καταγράφηκε μείωση του αριθμού συναλλαγών απάτης κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (βλ. Πίνακα VI.3). Ο λόγος του αριθμού των περιστατικών απάτης προς τον αριθμό των συναλλαγών μειώθηκε συγκριτικά με το 2020 στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 4,2 χιλ. συναλλαγές.

Αντίθετα, η αξία των συναλλαγών απάτης αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (βλ. Πίνακα VI.4). Παρά ταύτα, ο λόγος της αξίας των περιστατικών απάτης προς την αξία των συναλλαγών εξακολούθησε να διατηρείται στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 6,1 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Αναλύοντας την απάτη ανά τύπο συναλλαγής (βλ. Διαγράμματα VI.7 και VI.8), διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα του αριθμού των περιστατικών απάτης εξακολουθεί να εκδηλώνεται στις εξ αποστάσεως (card not present – CNP) συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου.

Εξετάζοντας περαιτέρω την απάτη που διενεργείται στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες συναλλαγές απάτης αφορούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου (βλ. Διαγράμματα VI.9 και VI.10). Τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπως και τα προηγούμενα έτη.

Οι οικονομικές ζημίες που καταγράφηκαν στις συναλλαγές απάτης με κάρτες πληρωμών ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένες κατά 4% συγκριτικά με το 2020 και κατά 23% σε σχέση με το 2019 (βλ. Διάγραμμα VI.11).

Οι οικονομικές απώλειες επιμερίστηκαν στα συμβαλλόμενα μέρη στον κύκλο συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανάλογα με την υπαιτιότητά τους. Βάσει της κατανομής των ζημιών, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας επιβάρυνε τους κατόχους καρτών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες, οι οποίοι επωμίστηκαν το 45% και 44% της συνολικής ζημίας αντίστοιχα. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν κάρτες επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 11%.

*από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*