Νέα digital υπηρεσία Δήλωσης Ατυχήματος από τη Europ Assistance Greece 

H Europ Assistance Greece θέτει στη διάθεση των ασφαλισμένων της τη νέα digital υπηρεσία Δήλωσης Ατυχήματος (Remote Assistance).

Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή για την αναγγελία ζημιάς εύκολα και γρήγορα, από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο με τη χρήση του smartphone του & με τη βοήθεια εξειδικευμένου agent του Contact Centre μας. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σε 5 απλά βήματα: 

  1. Ο Ασφαλισμένος καλεί τηλεφωνικά το Contact Centre μας
  2. O Agent καταγράφει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ατυχήματος και την περιγραφή συμβάντος, με τη βοήθεια του ασφαλισμένου
  3. Η εφαρμογή αποστέλλει αυτόματα ένα link με SMS στο κινητό του Ασφαλισμένου, με τη δήλωση του ατυχήματος.
  4. Ο Ασφαλισμένος αποδέχεται τη δήλωση και ξεκινάει η έναρξη της βιντεοκλήσης.
  5. Κατά τη διάρκεια της βίντεοκλήσης ο Agent καθοδηγεί τον ασφαλισμένο και παίρνει φωτογραφίες όπου τις αποθηκεύει στον φάκελο του ασφαλισμένου.

Με την παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται γρήγορα η ολοκλήρωση της αναγγελίας ζημιάς, μεγιστοποιείται η ικανοποίηση του Ασφαλισμένου και διευκολύνεται η καταγραφή & ταξινόμηση όλου του συνοδευτικού υλικού (φωτογραφίες κλπ).

Η Europ Assistance Greece διευρύνει το φάσμα των ψηφιακών της υπηρεσιών, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των Ασφαλισμένων της!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*