Προσωρινός εκκαθαριστής για τη κυπριακή Liberty Life Insurance

Η εταιρεία PV IPPS CYPRUS LTD, εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάριο Α. Παναγή, διορίστηκε προσωρινός εκκαθαριστής της Liberty Life Insurance Public Company Ltd.

Η ανακοίνωση

Διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Ltd Mε βάση τις διατάξεις του άρθρου 320(1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2021 («ο Νόμος»), με την πράξη αυτή, η κ. Τώνια Τσαγγάρη, Αναπληρώτρια Έφορος Ασφαλίσεων, διορίζει ως προσωρινό εκκαθαριστή της Liberty Life Insurance Public Company Ltd (« η εταιρεία») την εταιρεία PV IPPS CYPRUS LTD, Τ.Κ. 25595, 1310, Λευκωσία, εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάριο Α. Παναγή, με τους πιο κάτω όρους εντολής:

 1. Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για προστασία του ενεργητικού και διατήρησης του καθεστώτος της εταιρείας.
 2. Να λάβει στον έλεγχό του ή στη φύλαξη του όλη την ιδιοκτησία και αγώγιμα δικαιώματα που η εταιρεία δικαιούται ή φαίνεται ότι δικαιούται.
 3. Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία.
 4. Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη διαχείριση των εν ισχύ υφιστάμενων συμβολαίων του Κλάδου Ασφάλισης Ζωής όπως επίσης και στον τερματισμό όλων των ασφαλιστικών συμβάσεων Ασφάλισης Γενικής Φύσεως της εταιρείας.
 5. Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προς το συμφέρον των δικαιούχων των οποίων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους για τον Κλάδο Ασφάλισης Ζωής έχουν λήξει όπως επίσης και των ασφαλιστήριων συμβολαίων για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν αιτηθεί ολική ή μερική εξαγορά.
 6. Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ως προς την διαχείριση των εκκρεμών αποζημιώσεων που έχουν προκύψει τόσο από τα ασφαλιστήρια του Κλάδου Ασφάλισης Ζωής όσο και του Κλάδου Ασφάλισης Γενικής Φύσεως.
 7. Να προβεί στην διευθέτηση όλων των εκκρεμών θεμάτων που τυχόν να προκύπτουν από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις.
 8. Να εκπληρώσει όλες τις άλλες ενέργειες που προνοεί η νομοθεσία της
  Κυπριακής Δημοκρατίας για τον προσωρινό εκκαθαριστή. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 323 του Νόμου, με τη δημοσίευση του πιο πάνω διορισμού του προσωρινού εκκαθαριστή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου Γενικής Φύσεως της εταιρείας τερματίζονται. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324(1) του Νόμου, η εκκαθάριση
  της υφιστάμενης ασφαλιστικής επιχείρησης δεν επάγεται τον τερματισμό των υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων της ασφάλισης του Κλάδου Ζωής, επομένως τα ασφαλιστήρια ζωής μπορούν να συνεχίσουν να είναι σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης:

Η απόφαση για την ανάκληση άδειας της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*