Πως πρωταγωνίστησε το bancassurance στα ατομικά συμβόλαια Ζωής

Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα του τομέα των τραπεζοασφαλειών (bancassurance) στα ατομικά συμβόλαια Ζωής το 2021, όπως αποτυπώνεται και στα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ. Πρακτικά, 1 στα 2 συμβόλαια σχεδόν (49,6% το 2021 έναντι 44,8% το 2020) οφείλεται στις εργασίες που αφορούν τη συνεργασία με τράπεζες.

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση του ενδιαφέροντος λόγω των μηδενικών επιτοκίων στην αγορά για προϊόντα Unit Linked στήριξε σε σημαντικό βαθμό την πορεία του κλάδου Ζωής και η άμεση συσχέτιση των τραπεζών με τους καταθέτες – πελάτες τους έδωσε την ευκαιρία να αποκομίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς.

Ερωτηματικό ωστόσο αποτελεί αν η πιθανή  κάμψη στα UL το επόμενο διάστημα, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, σηματοδοτήσει και τη σταδιακή επαναφορά του μεριδίου αγοράς των τραπεζοασφαλειών σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ωστόσο, δεδηλωμένο είναι το ενδιαφέρον των τραπεζών για περαιτέρω ανάπτυξη του bancassurance για προϊόντα που θα καλύπτουν μια σειρά από κινδύνους των πελατών τους. Άλλωστε, οι συστημικές τράπεζες έχουν αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους – και μετά τη σχετική συγκέντρωση στο κλάδο.

Πλέον η Alpha Bank συνεργάζεται με την Generali, η ΕΤΕ με την Εθνική Ασφαλιστική, η Τράπεζα Πειραιώς με NN Hellas και ERGO, η Eurobank με Eurolife FFH κλπ

Κατά τη στρατηγική των τραπεζών – που προσβλέπουν σε περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο –  επιτυγχάνεται αύξηση στα έσοδα του εκάστοτε τραπεζικού Ομίλου, καλύτερη διαχείριση του πελάτη και μειώνεται ο κίνδυνος που έχουν οι ίδιες οι τράπεζες.

Για παράδειγμα με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει δόσεις δανείου, ο δανειολήπτης είναι πιο αξιόπιστος, ενώ μπορεί να καλυφθούν οι υποχρεώσεις σε περίπτωση ανικανότητας, ανεργίας κλπ.

Αναφορικά πάντως με τα ομαδικά ασφαλιστήρια στο κλάδο Ζωής & Υγείας, πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι Άμεσες Πωλήσεις με 39,4%, ενώ και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας διατηρούν ισχυρή παρουσία με ποσοστό 34,1%.

Βάιος Κρόκος

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*